Všeobecné Obchodní Podmínky | Expekt
Všeobecné obchodní podmínky
Pravidla sázení

Všeobecné obchodní podmínky

Datum zveřejnění: 1.9. 2015
Verze: 1.31

1. ÚVOD

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují Váš přístup na stránky www.expekt.com online, přes mobily včetně smartphonů, nebo tabletů (dále označovaných jako "Stránky" resp. "Stránka"). Prosím přečtěte si tyto podmínky pozorně než začnete používat / hrát některý produkt na Stránce).

1.2. Společnost Mangas Gaming Malta Limited je ochodní subjekt registrovaný na Maltě pod identifikačním číslem C 46185 a adrese: Level 3, Tagliaferro Business Centre, High Street c/wGaiety Lane, Sliema, Malta (dále jen "Expekt", "my", "náš" atd.).Tato společnost je součástí Betclic Everest Group.

1.3.Ve vztahu k sportovnímu sázení, pokeru,flash / download kasinu a jiných hracích produktů:.

1.3.1 Expekt je vlastníkem licence a je regulován vyšším orgánem Malta Gaming Authority (MGA), Suite 1, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000. Licence uvedenené níže opravňuje Expekt k poskytování online herních a sázkových služeb ('Služby'):

 • I) MGA/CL2/1009/2014. Vydáno dne 25. července 2014;

 • II) MGA/CL1/1010/2014. Ovládáno a řízeno společně s poskytovatelem Netent Malta Limited a vydáno dne 25.července 2014;

 • III) MGA/CL1/1011/2014. Ovládáno a řízeno společně s poskytovatelem Microgaming Europe Limited a vydáno dne 25. července2014;

 • IV) MGA/CL1/1012/2014. Ovládáno a řízeno společně s poskytovatelem PT Games Limited a vydána dne 25. července 2014;

 • V) MGA/CL1/1013/2014. Ovládáno a řízeno společně s poskytovatelemAmaya Malta Limited a vydáno dne 25. července 2014;

 • VI) MGA/CL1/1014/2014. Ovládáno a řízeno společně s poskytovatelem Jadestone Network (Malta) Limited a vydáno dne 25. července 2014;

 • VII) MGA/CL1/1015/2014. Ovládáno a řízeno společně s poskytovatelem Evolution Gaming Malta Limited a vydáno dne 25. července 2014;

 • VIII) MGA/CL3/1017/2014. Ovládáno a řízeno společně s poskytovatelem PT Games Limited a vydáno dne 25. července 2014;

 • IX) MGA/CL1/1016/2014. Vydáno dne 25. července 2014;

 • X) MGA/CL1/1092/2015; Ovládáno a řízeno společně s poskytovatelem Thunderkick Malta Limited;

 • XI) MGA/CL1/1093/2015; Ovládáno a řízeno společně s poskytovatelem Relax Gaming Limited;

 • XII) MGA/CL1/1104/2015; Ovládáno a řízeno společně s poskytovatelem YGGDRASIL Gaming Limited;Kasinové hry jsou zapůjčeny od Gaming Technology Solutions Limited (GTS) a jsouzveřejněny na Expektu. GTS je společnost registrovaná v Anglii pod adresou 2nd Floor, Waterfront House, 1A Wherry Quay, Ipswich, IP4 1AS. Playtech Limited je vlastníkem této společnosti.1.3.2 Produkt Supertoto / Superscore je poskytován společností Kambi SportsSolution (Alderney) Limited. Naše Kambi produkty mají licenci a jsou regulovány vyšším orgánem Alderney Gambling Control Commission pod licencí č.92 C2.1.3.3 Produkty IGT Casino jsou poskytoványspolečností IGT (Gibraltar) Limited. IGT je vlastníkem licence udělené státem Gibraltaru a je regulován Gibraltar Gambling Commissioner.1.4. Veškeré odkazy na "Vás" resp. "Vaše" se vztahují na Vás, jakožto uživatele Stránek.

1.5. Kliknutím na možnost "Souhlasím" na stránce pro registraci potvrzujete, že jste si pozorně přečetl a souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami, které se skládají z:I. Hlavních podmínek a pravidel použitelných i na mobilních zařízeníchII. Ochrany osobních údajů & Cookies;III. Jakýkoliv herních podmínek a pravidel vztahujících se k promo akcím, bonusům a specilálním nabídkám;IV. pravidel sázení a hraní pokud je to relevantní a jednotlivé podmínky konkrétních pokerových tunrajů a promo akcí, které se mohou na stránkách nacházet a které jsou nalezeny na stránce pokerových promo akcí v odpovídající sekci Stránek, (dále jen "Pravidla sázení a her")1.6. Pokud úplně nebo z části nesouhlasíte stěmito VOP, měli byste okamžitě stránky opustit a je-li torelevantní, odstranit bezodkladně ze svého počítače veškerý software, který jste si stáhli. Vaše další aktivita a hraní bude možné po odsouhlasení a potvrzení těchto podmínek


2. ZMĚNY PRAVIDEL A DODATKY

2.1. Expekt si rezervuje právo měnit tyto pravidla a podmínky v kteroukoliv dobu. Pokud k tomu dojde, my Vás ujišťujeme, že jakýkoliv změnách v těchto podmínkách budete informováni dopředu vhodným způsobem (např. emailem, nebo upozorněním na naší webové stránce). Doporučujeme Vám se seznámit s každou změnou v těchto podmínkách a pravidlech. Jen tak budete moci dále používat naše služby a produkty.

3. VÝKLAD

3.1. Pokud kontext nevyžaduje něco jiného, pak v těchto VOP:

3.1.1. odkazy na tyto VOP představují odkazy na tyto VOP ve znění případných změn, dodatků či doplnění, jež mohou být čas od času provedeny;

3.1.2. v případě rozporů mezi těmito VOP a jakýmikoli jinými dokumenty, na něž tyto VOP odkazují, mají přednost ustanovení těchto VOP. Pokud dojde k nesrovnalostem mezi těmito VOP a podmínkami pro Sportovní sázení, Hry a Poker, pak tyto podmínky mají přednost před VOP.

3.1.3. odkazy na společnost Expekt nebo kteroukoli jinou společnost skupiny Betclic Everest Group (jak jsou tyto definovány v čl. 3.3) zahrnují v relevantních případech též odkazy na právní nástupce, postupníky či nabyvatele těchto společností;

3.1.4. odkazy na články nebo oddíly představují odkazy na články resp. oddíly těchto VOP;

3.1.5. nadpisy jednotlivých článků jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad těchto VOP.

3.1.6. odkazy na jakékoli právní předpisy představují odkazy na tyto předpisy ve znění případných pozdějších změn, doplňků nebo rozšíření, jakož i odkazy na případné prováděcí předpisy, jež mohou být na jejich základě čas od času přijaty;

3.1.7. odkazy na „osoby“ či „subjekty“ zahrnují veškeré fyzické osoby, obchodní společnosti, sdružení, společné podniky, organizace, instituce, trusty či agentury bez ohledu na to, zda mají vlastní právní subjektivitu či nikoli;

3.1.8. odkazy na osoby v určitém jmenném rodě zahrnují všechny rody a odkazy v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a naopak;

3.1.9. odkazy na „sázky“ zahrnují odkazy na veškeré druhy „sázek“;

3.1.10. odkazy na „servery“ nebo „naše servery“ zahrnují v relevantních případech odkazy na servery společnosti Expekt a servery třetích stran používané k poskytování služeb prostřednictvím Stránek;

3.1.11. veškeré formulace obsahující výrazy „včetně“ nebo „zejména“ či podobné výrazy představují pouze ilustrativní výčet a nejsou omezeny významem slov předcházejících těmto výrazům a budou vykládána tak, jako by po nich následovala poznámka „bez omezení“.

3.1.12. v případech jakýchkoli nesrovnalostí mezi těmito VOP a Pravidly sázení a her mají přednost ustanovení těchto VOP.

4. OTEVŘENÍ ÚČTU

4.1. Abyste mohli uzavřít jednu nebo několik sázek prostřednictvím Stránek (dále jen „Služby“, musíte si u nás otevřít účet (dále jen „Úcet“). O zřízení Účtu můžete požádat vyplněním žádosti on-line [https://cz.expekt.com/account/register].

4.2. Odesláním žádosti o zřízení Účtu prohlašujete a zaručujete nám, že:

4.2.1. je vám nejméně osmnáct (18) let resp. že jste dosáhli věku, kdy jste podle příslušných právních předpisů jurisdikce, v níž se v okamžiku návštěvy Stránek nacházíte, oprávněni využívat Služeb, a to podle toho, která z těchto věkových hranic je vyšší. Jste si vědomi toho, že využívání našich Služeb není vhodné pro mladistvé a zavazujete se, že nebudete žádné mladistvé osobě pomáhat při podání žádosti o zřízení Účtu nebo při jeho používání.

4.2.2. budete vždy dodržovat tyto VOP. Hráčům je zakázáno prodávat, převádět, nebo získávat účty jiným nebo od jiných hráčů.;

4.2.3. se zavazujete, že nezneužijete v žádném případě jakýkoliv bonus, který Vám bude udělen pro sázení, hraní nebo na určité promo akce.

4.2.4. jste si vědomi, že při účasti v sázkách a hrách na Stránkách existuje riziko, že přijdete o peníze, a za veškeré vzniklé ztráty přijímáte plnou odpovědnost.

4.2.5. souhlasíte s odběrem bonusových nabídek od Expektu a / nebo jiných značek, které jsou součástí Betclic Everest Group (definováno v bodě 4.3). Pokud si nepřejete dostávat a být informováni o bonusových nabídkách, tak se můžete odhlásit ve svém účtu v sekci Můj účet a dále v Mé novinky. Více informací se dozvíte v sekci Ochrany osobních údajů & cookies;

4.2.6. Přijetím těchto VOP prohlašujete, že žádné z finančních prostredku, jež používáte na Stránkách, nepocházejí z nelegálních zdroju a že Stránky nebudete používat k jakékoli nezákonné nebo podvodné cinnosti, zejména k praní špinavých penez podle zákonu jakékoli jurisdikce, která se vztahuje na Vás nebo na kteroukoli z clenských spolecností skupiny Expektu. Souhlasíte, že nebudete na Stránkách umístovat takové sázky, ve kterých jste jakkoliv osobne zainteresován. V prípade, že se budete podílet na uvedených cinnostech, muže proti vám i proti dalším osobám být zahájeno trestneprávní a/nebo obcanskoprávní rízení a vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení predat príslušným orgánum veškeré informace, aniž bychom Vás predem o tomto svém zámeru informovali. Souhlasíte, že v prípade jakéhokoliv náznaku transakcí nebo chování, které by signalizovaly praní špinavých penez nahlásíme tuto skutecnost odpovedným autoritám. Tímto souhlasíte s tím, že se v plném rozsahu vzdáte veškerých práv jakékoli povahy, jež vám mohou vzniknout na základe zákona nebo z jiného titulu v kterékoli jurisdikci v souvislosti s takovým poskytnutím informací. Krome toho si vyhrazujeme právo zadržet veškeré prostredky, u nichž pojmeme podezrení, že souvisejí s nezákonnou nebo podvodnou cinností, a to bez povinnosti informovat Vás o duvodech takového zadržení.

4.3. Nejste oprávněni požádat o zřízení Účtu nebo využívat kterékoli z našich Služeb, pokud vy nebo kterýkoli z členů vaší domácnosti v současné době jste nebo jste v posledních dvou letech byli zaměstnancem naší společnosti nebo zaměstnancem kterékoli jiné společnosti ze skupiny Betclic Everest Group. Pro účely tohoto ustanovení čl. 4.3 výraz „zaměstnanec“ zahrnuje i nezávislé smluvní partnery, jako jsou poskytovatelé licencí, dodavatelé nebo vývojáři softwaru, obchodní partneři a veškeré další osoby jakýmkoli způsobem spřízněné s kteroukoli ze společností skupiny Betclic Everest Group. „Společnostmi skupiny Betclic Everest Group“ se rozumí společnosti, ve kterých vlastní Betclic Everest Group SAS France majoritní podíl.

4.4. Nejste oprávněni požádat o zřízení Účtu nebo si jej zřídit, pokud nejednáte vlastním jménem, nýbrž jménem nebo na účet jiné osoby.

4.5. Vyhrazujeme si právo zavřít účet v případech, kdy máme důvodné podezření, že je účet užíván jinou osobou, než která je uvedena v registračních údajích a nebo v případě, kdy se jedná o podvodné nebo nepovolené jednání či v souvislosti a affiliate partnery Betclic Everest Group.

4.6. Finanční prostředky převedené na hráčský účet nemohou být převedeny na jiný hráčský účet. Pokerové prostředky a žetony není taktéž možné převádět mezi účty.

4.7. Jste oprávněni u nás mít v kterémkoli okamžiku zřízen pouze jeden Účet. Vyhrazujeme právo uzavřít případné další Účty zřízené na stejné jméno nebo jinak přiřaditelné stejné osobě. Pokud byl nadbytečný účet stejné osoby otevřen omylem, může Expekt převést prostředky z jednoho účtu/účtů na druhý. V takovém případě budou zůstatky z druhého a dalších Účtů připsány na první Účet, který jste si u nás zřídili. Pokud bychom se důvodně domnívali, že došlo k podvodu nebo pokusu o podvod, vyhrazujeme si právo zrušit veškeré související transakce, jakýkoliv bonus nebo reklamní nabídku, aniž by tím byly omezeny jakékoli další kroky. V těcto Všeobecných obchodních podmínkách je za podvod považováno mimo jiné "zneužití bonusů", které zahrnuje otevření více než jednoho zákaznického účtu za účelem čerpání dodatečných bonusů nebo výhod. Na jednu IP adresu smí být otevřen pouze jeden uživatelský účet.

4.8. Nejste oprávněni povolit třetím osobám používat Váš Účet a nesete plnou odpovědnost za veškeré ztráty vzniklé třetím osobám na Vašem Účtu. Jste povinni nás neprodleně informovat o svém podezření, že některá třetí osoba získala přístup k Vašemu Účtu a jste povinni nám při šetření takového případu poskytnout plnou součinnost.

4.9. Rozumíte tomu, že vložené prostředky na Vašem účtut nejsou nikterak zhodnocovány a nesmíte brát Expekt jako finanční instituci.

4.10. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Expekt přísně zakazuje používání robotických, automatických, mechanických, elektronických nebo jiných zařízení pro automatické rozhodnutí v kterékoliv hře či ve sportovním sázení, ať již je puožívate na svém účtu sami nebo někdo k takové činnosti používá Váš účet. Pokud má Expekt důvodné podezření že je takové zařízení na stránce používané, Expekt si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení účet pozastavit až do vyšetření záležitosti nebo účet úplně zrušit a/nebo zneplatnit uzavřené sázky nebo zákazníka vyjmout z účasti na soutěžích a promo akcí a bounsech. Expekt považuje používání takových zařízení za ekvivalentní podvodu a vyhrazuje si právo v takovém případě zadržet zůstatek na účtu v okamžiku pozastavení účtu a zrušit nastavené sázky a rozehrané hry.

4.11. Berete na vědomí a uznáváte, že máte zakázáno využívat externí zdroje, které jsou určené pro poskytování hráči nespravedlivé výhody oproti ostatním hráčům. Tyto zakázané externí zdroje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, software třetích stran a databáze, stejně jako webové stránky, webové databáze, předplacené služby a pomoc jiné osoby, bez ohledu na to, zda tato osoba je také držitelem účtu na Expektu. "Nespravedlivá výhoda" je definována jako získávání a / nebo sestavování jakýchkoli informací o dalších hráčích pokeru jiných, než to, které jste osobně pozoroval přes vlastní herní činnost. Expekt může uzavřít účet a zadržet zůstatek na účtu každého hráče, který těží z nespravedlivé výhody.

4.12. Expekt si vyhrazuje právo uzavřít účet, zakázat přístup hráči a využít dalších prostředků, v případě, kdy je hráč důvodně podezřelý z účasti na podvodných aktivitách, které zahrnují, ale nejsou omezeny na, používání odcizených nebo padělaných kreditních karet nebo čísel účtů, chip dumping, padělání, tajné dohody, a falešné uvedení věku.

4.13. Nejste oprávněni požádat o zřízení Účtu nebo si jej zřídit, pokud se nacházíte v oblasti jurisdikce, kde je žádost o zřízení Účtu nebo jeho zřízení a/nebo využívání Služeb nezákonné nebo je v rozporu s jakýmikoli platnými předpisy (dále jen „Nedovolená oblast”). Nesete plnou odpovědnost za to, abyste se ujistili, že taková situace ve Vašem případě nenastala. Bohužel Vám nemůžeme poskytnout jakoukoliv radu ohledně legality online hraní a sázení v jurisdikci, pod kterou spadáte. Doporučujeme Vám věnovat zvýšenou pozornost ověření si, zda je online hraní a sázení legální v zemi, kde se nacházíte, a to před tím, než začnete naše služby využívat.

4.14. Bohužel nebudete mít možnost si otevřít účet na území, které zákonem nepodporují naše služby a produkty. Vyhrazujeme si právo okamžitě zablokovat Váš Účet, pokud zjistíme, že byl zřízen, nebo na něho přistupujete z některé nepovolené oblasti. Mezi nepovolené oblasti patří Francie, Itálie, Velká Británie a USA.

4.15. Účet na Expektu smí být otevřen jen jednotlivcem, fyzickou osobou. Firemní účty nejsou povolené.

4.16. Mangas Gaming Malta Limited si vyhrazuje právo kdykoli před bez předchozího upozornění převést licenci, práva, závazky a/nebo operace na Expekt.com účtu dalšímu legálnímu subjektu, který bude garantovat naplnění všech převedených závazků.

5. OVĚŘENÍ VAŠÍ TOTOŽNOSTI

5.1. V případě, že si otevřete účet ne Expektu a v celém jeho průběhu si vyhrazujeme právo:

5.1.1. požádat Vás o předložení dokladu vaší totožnosti, věku a původu finančních prostředků a případně dle vlastního uvážení kdykoli zablokovat Váš Účet, i kdyby byl již zřízen, pokud Vámi poskytnuté informace neshledáme uspokojivými nebo pokud dojde k prodlevě v jejich poskytnutí;

5.1.2. požadovat fotografii, na které držíte svůj barevný průkaz totožnosti, tak abychom neměli žádné pochybnosti o totožnosti držitele účtu.

5.1.3. v případě, že máme pochyby o Vaší identitě, máme právo si od Vás vyžádat identifikační dokumenty s Vaší fotografií.

5.1.4. uzavřít Váš účet s okamžitou účinností a zadržet veškeré finanční prostředky na účtu v případě, že existuje důvodné podezření z podvodné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, poskytování falešných osobních údajů, změněné nebo odcizené identity nebo účetních dokumentů, nebo registrace více účtů.

5.2. Expekt bude uznávat pouze barevné kopie identifikačních průkazů.

5.3. Doklady a dokumenty by měly být poslány na adresu support@expekt.com nebo přes naši webovou stránku. Po přihlášení na svůj účet přejděte do sekce Dokumenty. Všem hráčům však doporučujeme poslat potřebné kopie osobních dokladů při registraci.

5.4. Expekt má dále nárok na pravidelné kontroly údajů, které byly poskytnuty, např. kontrolu věku azletilosti nebo trvalou adresu apod.

6. VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

6.1. Vyhrazujeme si právo požadovat pro účely registrace následující osobní údaje: křestní jméno; příjmení; pohlaví; datum narození; místo bydliště; e-mailová adresa; telefonní číslo; jazyk, měna, číslo cestovního pasu nebo občanského průkazu a zvolenou tajnou otázku. Dále budete požádáni o uvedení Vámi zvolených údajů pro přihlášení, konkrétně uživatelského jména, hesla a odpovědi na zvolenou tajnou otázku, kterou zapíšeme a budeme uchovávat v databázi. Je na Vás, abyste se ujistili, že všechny uvedené údaje, které jste uvedli při registraci jsou přesné a aktuální, jelikož je naší povinností kontrolovat tyto údaje a dokumenty pro potřebu vaší identifikace. K vašim osobním údajům, včetně adresy, pak budete mít přístup a budete mít možnost je kdykoli upravovat, a to v části Stránky označené „Můj účet“ nebo prostřednictvím přímého kontaktu na naše oddělení zákaznických služeb. Rovněž můžete kdykoli vymazat údaje o vaší platební nebo kreditní kartě resp. provést registraci nové karty. Pokud nás nebudete o uvedených změnách informovat, může Vaše banka, stavební spořitelna nebo kreditní společnost odmítnout provést příslušnou transakci, přičemž za takové odmítnutí transakce v důsledku toho, že jste nám neposkytli správné osobní údaje, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost. Je rovněž vaší odpovědností chránit svou platební či kreditní kartu před ztrátou nebo odcizením a v případě ztráty nebo odcizení karty byste měli neprodleně kontaktovat naše oddělení zákaznických služeb. Upozorňujeme, že nejsou přípustné žádné změny Vašeho původně zadaného křestního jména, příjmení či data narození, pokud nám nepředložíte uspokojivý důkaz o tom, že byla provedena zákonná změna těchto a jakýchkoli dalších osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti jurisdikce, kde se nachází Vaše bydliště. Další dokument prokazující změnu bydliště při nahlášení této změny je vyžadován pro možnost změny údajů o Vašem bydlišti, které jste zadali při registraci. Uživatelské jméno zadané při registraci již nemůže být dodatečně změněné.

6.2. Vámi zvolené uživatelské jméno nesmí být obscénní, výhružné, hrozivé, rasistické, urážlivé, hanlivé, potupné nebo v rozporu s jakýmikoli právy duševního vlastnictví nebo jinými chráněnými právy třetích osob a pokud dle našeho vlastního názoru a uvážení dospějeme k závěru, že Vámi zvolené uživatelské jméno je nevhodné, vyhrazujeme si právo takové uživatelské jméno zamítnout a zabránit vám kdykoli v jeho užívání, a to i bez předchozího upozornění.

6.3. Jakmile si u nás zřídíte Účet, budete požádáni o zadání Vašeho uživatelského jména a hesla, jež vám umožní přístup k Vašemu Účtu a k našim Službám. Nesdělujte své uživatelské jméno a heslo žádným třetím osobám, neboť nesete plnou odpovědnost za veškeré úkony učiněné na základě přístupu ke Službám prostřednictvím Vašeho uživatelského jména a hesla. V takovém případě přebíráte plnou zodpovědnost za následky umožnění takového přístupu a aktivitě aniž by byla dotčena obecná platnost jakéhokoli jiného plnění obsažené, budete odškodnit a Expekt bezúhonnost v případě jakékoliv škody vyplývající z toho stejného. Jakékoli porušení těchto VOP kýmkoli, komu sdělíte své heslo, bude považováno za Vaše porušení.

6.4. Pokud zapomenete své heslo nebo pokud Vaše heslo zjistí některá neoprávněná osoba nebo získáte podezření, že je taková osoba mohla zjistit, jste povinni nás o této skutečnosti neprodleně informovat.

6.5. Po pěti po sobě jdoucích neúspěšných pokusech o zadání uživatelského jména a hesla bude Váš Účet z bezpečnostních důvodů dočasně zablokován a k jeho opětovné aktivaci Vás požádáme o zaslání úředně ověřené fotokopie Vašeho dokladu totožnosti, kterým může být občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz.

6.6. Vyhrazujeme si právo kdykoli dle vlastního ničím neomezeného uvážení změnit Vaše heslo a/nebo název Účtu a tuto změnu vám oznámíme využitím kontaktů, které jste nám poskytli.

6.7. Předpokládáme, že všechny transakce uskutečněné po zadání správného uživatelského jména a hesla provádí oprávněný držitel Účtu, a tudíž jsou platné. Jak je umožněno zákonem, v žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, jež vám mohou vzniknout v důsledku neoprávněného přístupu nebo zneužití vašich osobních údajů. Abychom chránili Vás i sebe před případným zneužitím totožnosti jiné osoby, vyhrazujeme si právo kdykoli požádat o předložení uspokojivého a barevného důkazu vaší totožnosti s fotografií (kopie platného cestovního pasu nebo občanského průkazu) a/nebo kopie jakýchkoli používaných průkazů a/nebo kopii kreditní karty, kterou jste použil při vkladu a/nebo chcete použít pro výběr a/nebo doložení adresy (účet za poskytované služby nebo výpis z bankovního účtu z nedávné doby). V případě nepředložení těchto dokladů může dojít k zablokování Vašeho Účtu.

6.8. Přijmeme přísná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany zabezpečení osobních údajů, které uchováváme před neoprávněným přístupem. Vy nesete výlučnou odpovědnost za zabezpečení Vašeho uživatelského jména a hesla a jejich udržení v tajnosti, jakož i za veškeré úkony, k nimž dojde v důsledku přístupu ke Službám prostřednictvím Vašeho uživatelského jména a hesla.

6.9. Vaše osobní údaje jsou přísně důvěrné a bude je používat naše společnost a v případě potřeby jedna nebo několik společností skupiny Betclic Everest Group ke zřízení a správě Vašeho Účtu, k vytvoření zákaznického profilu a k tomu, abyste mohli využívat Služby nabízené na Stránkách. Pokud jste souhlasili se zasíláním bonusových nabídek a jiných informací, můžeme rovněž použít vaše osobní údaje k zasílání materiálů přímého marketingu elektronickou poštou, SMS zprávy nebo propagačních telefonátů v souvislosti s novými produkty a/nebo nabídkami, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat, ať už se bude jednat o produkty a služby nabízené naší společností nebo některou jinou společností skupiny Betclic Everest Group. Tyto e-maily a SMS zprávy obsahující přímý marketing můžete dostávat ihned po zřízení vašeho účtu, aniž byste uzavřeli jakékoli sázky nebo uložili na Účet jakékoli prostředky. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů a Cookies pro informace o tom, jak se odhlásit. Pokud jste souhlasili se zasíláním obchodních nabídek od vybraných partnerů skupiny Betclic Everest Group, budou Vám tyto nabídky zasílány do doby, než případně zrušíte jejich odebírání v nastavení svého účtu (záložka "Mé novinky").

6.10. Vyhrazujeme si právo poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, jako jsou vládní instituce, pokud budeme povinni tak učinit nebo o to budeme požádáni na základě platných právních předpisů, právních postupům, nařízení soudu nebo požadavků vládních orgánů.

6.11. Doplňující informace používané k poskytování rychlých a efektivních služeb na Stránkách se obvykle získávají pomocí tzv. cookies. Další informace o našem používání vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů & Cookies.

7. MĚNY

7.1. Transakce je možno provádět v několika podporovaných měnách a výběr měny je proveden při registraci a při otevření účtu. Vámi používaná měna musí být měnou, kterou jste si zvolili v okamžiku zřízení Účtu. Záleží jen na Expektu, zda po zvážení ponechá nebo vyloučí používání určitých měn. Vyhrazujeme si právo pozastavit uzavírání sázek resp. vyplácení výher v určitých měnách a doplatit zbývající částku na Váš Účet v odpovídající měně.

8. VKLADY A VÝBĚRY

8.1. Po zřízení Účtu vás požádáme o provedení minimálního vkladu ve výši 10 EUR nebo přepočtu stejné částky do jiné měny. Minimální vklad Vám bude vypočten v momentě vkladu a převodu. Vklad můžete provést kdykoli on-line pomocí vaší platební či kreditní karty, elektonické peněženky, předplaceného kupónu, nebo bankovním převodem. Platba hotovostí nebo šekem není možná. Některé z těchto platebních metod nemusí být ve Vaší jurisdikci k dispozici. Všechny možnosti vkladu naleznete po stisknutí tlačítka "vklad" na hlavní stránce.

8.2. Vyhrazujeme si právo před provedením jakéhokoli výběru, a zejména Vašeho prvního výběru, požadovat další informace a dokumentaci v souvislosti s vaším věkem, totožností nebo místem bydliště za účelem ověření vaší totožnosti před tím, než vám budou vyplaceny finanční prostředky. Vyhrazujeme si právo tyto dokumenty požadovat i od osob, které se podílejí na vkladech na Vašem účtu. Takové informace a dokumentace nám umožní zkontrolovat, zda se Vaše osobní údaje poskytnuté při registraci shodují s údaji uvedenými v příslušném dokumentu. Pokud se tyto údaje budou lišit, vyhrazujeme si právo zrušit Vaše sázky a vyplacení zůstatku účtu, pokud nám neprokážete svůj nárok na tyto částky jiným způsobem.

8.3. Vklady na Váš účet Expekt by měly odpovídajícím způsobem korespondovat s vsazenými částkami. Proto, je-li podle našeho uvážení důvodné podezření ze zneužití (například v případě, že vložená částka nebyla použita odpovídajícím způsobem, vzhledem k provedenému vkladu a uživatel poté zadá příkaz k výběru vložené částky nebo když se Expekt domnívá, že zneužíváte kurzy měn), Expekt si vyhrazuje absolutní právo, na základě vlastního rozhodnutí, zrušit příslušné vklady v plné nebo částečné výši. Expekt bude v takovém případě požadovat refundaci všech nákladů a ztrát, které mohli vyvstav ve spojení s podobným jednáním. Takové podezření ze zneužití může mít za následek uzavření Vašeho účtu na dobu neurčitou. Expekt si v takových případech dále vyhrazuje právo požadovat a získávat dostatečný důkaz o vkladu a další kopie identifikačních dokladů vždy před zpracováním požadavku na výběr. Zpracování takovéto žádosti je zcela na uvážení Expekt.

8.4. Je vaší povinností upozornit naše zákaznické centrum v případě, že byly na Váš účet převedeny prostředky omylem, takové prostředky nemáte právo využívat. Pokud se tak stane, nejsou tyto prostředky určeny k použití a vyhrazujeme si právo takto nabyté částky odebrat nebo zrušit veškeré transakce, které byly uskutečněny s prostředky takto dosaženými.

8.5. S výhradou ustanovení v bodech 8.2, 8.3 a 8.4 je možno finanční prostředky vybírat kdykoli, kromě případů, kdy nemáte zcela odemčen některý připsaný bonus. Pro pravidla týkající se odemykání bonusů si prosím prostudujte sekci těchto VOP "Sportovních promo akcí", "Promo akcí v Kasinu" a "oficiální pravidla pokeru". Pro specifické promo akce platí šeobecné obchodní podmínky zveřejněné na webové stránce konkrétní promo akce..

8.6. V souladu s těmito VOP, včetně ustanovení čl. 7.10, můžete ze svého Účtu vybírat finanční prostředky až do výše aktuálního disponibilního zůstatku.

8.7. V souladu s naší politkou proti zneužití si vyhrazujeme právo vyplatit jakýkoli požadovaný výběr zčásti nebo v plné výši stejným způsobem platby, jakým byl proveden jeden nebo několik vkladů. Dále si vyhrazujeme právo vyplatit jakýkoliv požadavek na výběr přímo na Váš bankovní účet.

8.8. Expekt má právo vybírat poplatky za výběry. Tato částka bude stržena z hráčského účtu. Výběry v nižších částkách nižších a z výběru jakékoli částky zadaného v období sedmi (7) dnů od předchozí žádosti o výběr může být účtován poplatek, který kryje administrativní náklady. Částka tohoto poplatku bude zobrazena při Vašem pokusu o výběr a bude automaticky odečtena z částky převáděné z vašeho účtu na Váš bankovní účet. Vyhrazujeme si právo účtovat správní poplatky také z výběrů vkladu, který nebyl vsazen. Dále vám budou účtovány bankovní poplatky související s provedením platby. Minimální částky, které budete moci vybrat mohou záviset na platebních službách, které využíváte pro výběry.

8.9. Minimální a maximální částka výběru se vztahuje na výběry provedené pomocí platební či kreditní karty. Tyto limity se liší v závislosti na poskytovatele karty a jsou jasně zobrazeny, když provedete výběr ze svého účtu na Expektu. Vyhrazujeme si právo požádat vás kdykoliv o předložení tištěné kopie vašeho cestovního pasu, řidičského průkazu, občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti obsahujícího fotografii. Jsme rovněž oprávněni požadovat tištěnou kopii výpisu z bankovního účtu nebo výpisu ke kreditní kartě z nedávné doby za účelem ověření adresy vašeho bydliště. Výběry na přes kreditní nebo debitní kartu je možno provádět pouze na kartu, kterou jste registrovali ke svému Účtu a z níž jste provedli vklad. Hotovost a šeky nejsou povolené pro výběr.

8.10. V případě promo kampaní nebo soutěží, v jejichž rámci připíšeme na Váš Účet určitou částku, jste oprávněni takovou částku použít výhradně pro účely uzavírání sázek na Stránkách. Nejste oprávněni tuto částku vybrat, pokud není v Pravidlech a podmínkách konkrétní promo kampaně nebo soutěže uvedeno jinak. Vyhrazujeme si právo požadovat vrácení takto připsané částky v případě, že ji nepoužijete k uzavření jedné nebo několika sázek na Stránkách v období uvedeném v konkrétní kampani.

8.11. Expekt si vyhrazuje právo měnit limit a výši vkladů a výběrů podle místa a druhu právních předpisů.

8.12. Prosím berte na vědomí, že seznam všech finančních transakcí uvidíte ve svém Expekt účtu v sekci Můj účet.

9. POPLATKY TRANSAKCÍ

9.1. Upozorňujeme, že z každého vkladu provedeného kreditní nebo debetní kartou účtujeme manipulační poplatek ve výši 2 %. Tento poplatek se automaticky účtuje na vrub kreditní karty příslušného uživatele.

10. POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO ÚČTU

10.1. Váš Účet je vaším osobním účtem. Nesmíte povolit třetím osobám, aby používaly Váš Účet k uzavírání sázek nebo hraní her nebo k přijímání jakýchkoli výher, bonusů nebo cen. Zejména jste povinni vynaložit maximální úsilí k zabránění tomu, aby Váš Účet používali mladiství a další osoby z ohrožených skupin svěřené do vaší péče. Jakékoli pokusy mladistvých zaregistrovat účet, nebo pomoc mladistvým s registrací účtu, či jakékoliv činnosti na účtu nezletilou osobou mohou být hlášeny příslušným orgánům.

10.2. Sázky jsou platné pouze v případě, že jsou přijaty našimi servery. Do okamžiku přijetí sázky naším serverem představují veškeré zobrazené informace týkající se určité sázky nebo hry pouze pozvání ke hře resp. sázce.

10.3. Všechny sázky, které provedete na Expektu jsou přijímány, tak jako kdyby byly uzavřeny na Gibraltaru. Jakákoliv smlouva mezi Expekt Gaming (Gibraltar) Limited a zákazníkem je uzavírána, tak jako kdyby byla na Gibraltaru.

10.4. Abyste mohli uzavřít sázku, musíte mít na Účtu dostatek finančních prostředků. Sázky na dluh nejsou možné.

10.5. Přijaty budou pouze sázky uzavřené z Vašeho Účtu a výhry, které získáte na základě využívání našich Služeb, budou rovněž připsány na Váš Účet. V souladu s těmito VOP můžete provádět vklady či výběry pomocí stránky „Můj účet“.

10.6. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu odmítnout jakoukoli sázku nebo omezit její výši. V případě, že budeme jakoukoli sázku považovat za neplatnou nebo ji prohlásíme za neplatnou, bude vám jakákoli částka odečtená z Účtu v souvislosti s touto sázkou připsána zpět na Účet. .

10.7. Bezpečnostní kontroly budeme provádět namátkově dle vlastního uvážení. Souhlasíte s tím, že jsme oprávněni požadovat od Vás v případě bezpečnostní kontroly další informace a že jsme oprávněni zablokovat a/nebo zrušit Váš Účet či registraci nebo pozastavit výplatu vašich prostředků, dokud od Vás neobdržíme příslušné informace, o něž jsme požádali.

10.8. Každý neaktivní účet, na kterém zůstává Váš zůstatek, bude pravidelně kontrolován a budeme se snažit vás elektronickou poštou na adrese, kterou jste zadali při registraci, informovat o aktuálním zůstatku na Vašem účtu. Pokud některý účet zůstane neaktivní (žádné sázení a hraní her, transakce, platné vklady a výběry) po dobu alespoň 12 měsíců, bude označen jako "spící" a z účtu bude odečítán administrativní poplatek ve výši maximálně 5 EUR měsíčně (nebo ekvivalentní částky v GBP, PLN, HUF, CZK, RON, SEK, NOK, BRL a USD nebo jiné). Budete informováni emailem nejméně třícet (30) dní před prvním odečtením. Tyto odečty můžete vidět po přihlášení do Stránek v sekci "Můj účet" - "Mé aktivity". V případě opětovné aktivace Vašeho účtu nebudou další odpočty prováděny, nicméně již účtované poplatky není možné navrátit. Svůj účet můžete opětovně aktivovat přihlášením ke svému účtu a/nebo uzavřením jedné nebo více sázek nebo provedením transakce včetně vkladu či výběru. Jste oprávněni kdykoli provést výběr jakýchkoli prostředků, na něž máte nárok a které pro Vás držíme na Vašem účtu.

10.9. Mangas Gaming Limited si vyhrazuje právo pozdržet prostředky z účtů, které jsou nečinné po dobu delší než 30 měsíců. Tyto prostředky budou vráceny hráčům. Pokud nebude možné hráče najít nebo kontaktovat, veškeré zůstatky propadnou do opatrování Malta Gaming Authority.

10.10. Expekt si vyhrazuje právo zrušit jakékoliv sázky, které se stanou nelegálními nebo pokud nám nebude umožněno je vyhodnotit na základě regulace zákona v jakékoliv jurisdikci.

10.11. Veškeré reklamace týkající se vašich výpisů z Účtu nebo zůstatků na Vašem Účtu nám oznamte do 14 dnů poté, kdy budou na Stránkách uveřejněny informace zakládající důvod vaší reklamace. Pokud budete používat Stránky i v době následující po uplynutí 14 dnů od uveřejnění Vašeho výpisu z Účtu bez oznámení reklamace v souvislosti s těmito informacemi, má se za to, že s těmito informacemi souhlasíte.

11. HRANÍ ZDARMA

11.1. Na našich stránkách můžete hrát hry v Instant Kasino a / nebo Vegas Universe hry zdarma s vytvořením nebo bez vytvoření účtu, ale pouze tehdy, pokud je to pro Vás legální hrát na našich stránkách s účtem za skutečné peníze. Jakmile jste si vytvořili účet, můžete hrát Kasino ke stažení, Live Kasino a Live Poker zdarma na našich stránkách.

12. PRAVIDLA POKERU

12.1. Expekt Poker je produktem MGA Remote GamingLicence pod číslem MGA/CL3/1017/2014, vydaným od Malta GamingAuthority. V souladu s těmito VOP vám námi poskytovaná služba umožňuje stáhnout si pokerový software (dále jen „Poker klient“) do svého počítače a získat přístup do pokerové sítě společnosti iPoker. Vaše využívání našich pokerových služeb a účast v jedné nebo několika hrách prostřednictvím programu Poker klient se řídí oficiálními pravidly pokerové herny umístěnými v pokerové sekci Stránek a Licenční dohodou pro koncového uživatele, kterou je nutno odsouhlasit po stažení pokerového klienta.

12.2. Podrobnější rozvedení Pravidel Pokeru naleznete v Oficiálních Všeobecných obchodních podmínkách herny Expekt na Stránce. Hraním pokeru na Expektu dáváte najevo, že znáte pravidla hry, kterou hrajete a že jste si přečetl pravidla her, která jsou dostupná na Stránce a/nebo v sekci ‘Nápověda’ pokerového klilenta.

12.3. V případě převodů do a z pokerové herny může dojít k nepatrným rozdílům mezi převody (max. 0.01 $ ve vaší lokální měně). K těmto rozdílům dochází díky zaokrouhlování výpočtu pohybu kurzů a tyto částky jsou uchovávány v našem systému a připisovány na účty hráčů v momentě, kdy celková částka takového rozdílu dosáhne 0.01 ve vaší lokální měně.

13. KASINO, HRY A SUPERTOTO PRAVIDLA

13.1. Naše Expekt Kasino (na webové stránce) je řízeno a spravováno poskytovateli, kteří jsou na seznamu v odstavci 1.3

13.2. Naši poskytovatelé si vyhrazují právo dle svého uvážení udělat změny v dostupných hrách v produktech Kasino a Vegas a také změnit tabulky výher, které v těchto hrách platí a to kdykoliv. Na poměr výher každé hry se můžete podívat po kliknutím na Help (nápověda) nebo na Informační sekci (ta je obvykle označena symbolem otazníku a nebo jako ‘i’). Je Vaší zodpovědností zjistit si poměry výher každé hry dříve, než uzavřete svou sázku.

13.3. Naše Live Casino je poskytováno prostřednictvým Evolution Gaming. Evolution Gaming je certifikován kontrolním úřadem pro hazard Alderney. Expekt nepřijímá, a nepřebírá závazky jakéhokoliv druhu za transakce provedené z a / nebo do Live kasina, s výjimkou finančních prostředků, které jsou placené z a / nebo na Expekt účet při používání Live kasina v souladu s těmito podmínkami.

13.4. Hraním v Expekt kasinu, Live kasinu a Vegas kasinu, dáváte najevo, že znáte pravidla jakýchkoliv her, které hrajete a že znáte pravidla her, které jsou dostupné na Stránce a/nebo v sekci ‘Nápověda’ každé hry, kterou hrajete. Maximální výše, kterou hráč může vyhrát v kasinových doplňkových hrách je 500 000 € (nebo přepočet v jiné měně). Pro hry s navyšujícím jackpotem neplatí toto pravidlo.

13.5. V případě, že ztratíte internetové připojení během hry, bude hra dohrána od okamžiku kdy byla přerušena, při Vašem dalším připojení a přihlášení. Pomalé připojení internetu může způsobit potíže s Vaším hraním a znehodnotit progres v jakékoliv hře nebo sázce.

13.6. Pokud si myslíte, že je chyba ve struktuře výher a nebo v hracím softwaru, prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu prostřednictvím support@expekt.com.

13.7. Pokud bychom dospěli k podezření, že primárním účelem jednoho nebo několika Vámi provedených převodů z Vašeho Účtu do našeho Instant, Download nebo Live Kasina je dosažení zisku ze změn kurzu, vyhrazujeme si právo provést na Vašem Účtu úpravy za účelem eliminace případných zisků plynoucích ze změn kurzu příslušné měny nebo měn. Expekt nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo finanční riziko, vzniklé v důsledku kolísání měnových kurzů v průběhu převodu finančních prostředků mezi Expekt účtem a našich kasin. Pouze sám uživatel je zodpovědný za převod svých finančních prostředků na svůj Expekt účet, jakmile ukončí hraní v Kasinu.

13.8. Všechny pravidla a podmínky týkající se Supertoto naleznete v sekci ‘How To Play’ (jak hrát) na stránce Supertoto. Je Vaší odpovědností si tyto pravidla a podmínky přečíst a souhlasit s nimi před tím, než začnete hrát Supertoto.14. DANĚ

14.1. Je vaší výlučnou odpovědností uhradit veškeré platné daně a poplatky v souvislosti s jakýmikoli vašimi výhrami, jakož i veškeré další platby. Výhry není možno převádět, nahrazovat ani vyměňovat za jakákoli jiná plnění.

14.2..Od 1.7. 2012 dań z podílu sázení o výší 5% byla představena pro sportovní sázky v souladu s §17 o závodních sázkách a zákona o loterii. Dań bude účtována těm zákazníkům, kteří mají trvalou adresu na území Německa nebo se vyskytují na území Německa v době, kdy je sázka podána. Částka 5% bude odečtena ze všech vyhraných sázek (vložená částka x kurz). Toto nařízení se netýká vloženého vkladu. Vybrané kurzy na jednotlivé sázky musí být minimálně v hodnotě 1,10. Dále si Expekt vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv upravovat minimální výši kurzů bez předešlého upozornění. Tato dań nespadá na zákazníky sázející mimo území Německa. Expekt může použít zvláštní technologické nástroje na přesné určení lokality a nahrání informací, které můžou být dále předány výše odpovědným autoritativním orgánům.

15. PROPAGAČNÍ ČINNOST

15.1. Přijetím jakékoli ceny a/nebo výhry od naší společnosti v jedné nebo několika hrách vyslovujete svůj neodvolatelný souhlas s použitím Vašeho uživatelského jména nebo Vašeho křestního jména plus prvního písmene Vašeho příjmení pro účely reklamy a propagace bez jakékoli další náhrady. Rovněž se na Vás můžeme obrátit s žádostí o dovolení zveřejnění dalších vašich údajů pro reklamní a propagační účely.

16. ZABLOKOVÁNÍ A UZAVŘENÍ ÚČTU

16.1. Pokud porušíte kterékoli ustanovení těchto VOP, vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího oznámení, upozornění či náhrady a bez újmy na jakýchkoli následných právních řízeních, jež mohou být později zahájena, zablokovat nebo uzavřít Váš Účet, odepřít vám přístup ke všem nebo vybraným Službám, zejména pak odmítnout přijetí jakýchkoli sázek nebo transakcí, popřípadě odvolat jakékoli promo nabídky, a to až do okamžiku dokončení šetření a/nebo uzavření případných právních řízení. Případný kladný zůstatek na Vašem Účtu může být do okamžiku dokončení šetření a/nebo uzavření případných právních řízení použit na úhradu případných škod nebo částek, které nám dlužíte.

16.2. Vyhrazujeme si právo poskytovat plnou součinnost orgánům činným v trestním řízení i dalším úřadům, včetně Malty a jejího orgánu Malta Gaming Authority a European Sports Security Association ("ESSA"), při vyšetřování podnětů týkajících se nezákonné činnosti na Stránkách, včetně té, kdy jste umístil sázky na zápasy, ve kterých jste byl osobně zainteresován.

17. ZRUŠENÍ ÚČTU

17.1. Obě strany mohou od této dohody kdykoliv odstoupit. Od smlouvy odstupíte i tím, pokud uzavřete účet. Pokud účet znovuotevřeme, tato Pravidla a podmínky vstupují opět v platnost a uživatel bude jimi opět při používání stránky vázaný.

17.2. V případě zrušení z naší strany:

17.2.1. Vyhrazujeme si právo zrušit Váš Účet s okamžitou účinností a pokud se budeme důvodně domnívat, že jste se vy sami nebo ve spolupráci s další osobou dopustili podvodu nebo porušení těchto VOP nebo jiného nezákonného jednání, vyhrazujeme si právo nevrátit vám zůstatek, který bude na Vašem Účtu uložen ke dni jeho zrušení.

17.2.2. Pokud se rozhodneme vrátit vám celý zůstatek ke dni zrušení Účtu nebo jeho část, jste povinni nás po obdržení e-mailu informujícího o našem rozhodnutí kontaktovat a potvrdit nám, že si přejete povolenou částku vybrat. Následně vám pak budou předmětné prostředky vráceny a Váš Účet bude uzavřen.

17.3. V případě zrušení z Vaší strany:

17.3.1. Zůstatek ze zavřeného účtu Vám nebude převeden automaticky, pouze v případě pokud o to požádáte a zašlete nám detaily Vašeho bankovního účtu. Účet můžete zavřít sám přímo přes menu ve Vašem hráčském účtu, nebo nám můžete napsat a požádat nás o uzavření účtu. Máte-li jakékoli sázky (např. sportovní sázky, nebo registrace do pokerového turnaje), které ještě v době uzavření účtu čekají na vypořádání, nebudou tyto sázky při registrace do turnajů zrurušeny, a je vaší povinností se obrátit na support@expekt.com ohledně případných převodů vašich výher na bankovní účet.

17.4. Při vypovězení této Dohody z vaší nebo naší strany berete na vědomí a souhlasíte, že (i) Vaše práva používat software, ať už ve stažené či nestažené podobě, který je vlastněn a/nebo vytvořen naší stranou nebo který používáme na základě licence a který vám byl prostřednictvím Stránek zpřístupněn (dále jen „Software“) – s okamžitou účinností zanikají; a (ii) přestanete používat veškerý Software; a (iii) odstraníte a trvale vymažete Software z Vašeho počítače, pevných disků, sítí a dalších úložišť.

17.5. Při vypovězení této Dohody z vaší nebo naší strany, pokud není výslovně sjednáno jinak a pokud z práv a povinností vzniklých před vypovězením smlouvy nevyplývá něco jiného, nemáme my ani vy žádné další závazky vůči druhé smluvní straně.

17.6. Z výše uvedeného vyplývá, že účet nemůže zaniknout, vždy musí dojít k jeho zrušení jednou ze stran.

18. ODŠKODNĚNÍ

18.1. Zavazujete se, že v plném rozsahu budete bránit a odškodníte (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) naši společnost, naše zástupce, ředitele, zmocněnce a zaměstnance, jakož i jakoukoli další relevantní společnost skupiny Betclic Everest Group (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) a její zástupce, ředitele, zmocněnce a zaměstnance, v souvislosti s jakýmikoli nároky nebo stížnostmi třetích stran vznesenými v důsledku či v souvislosti s porušením těchto VOP nebo jakéhokoli jiného dokumentu, který je do těchto VOP začleněn odkazem, v důsledku či v souvislosti s porušením jakýchkoli právních předpisů nebo práv této třetí strany vaší osobou nebo v důsledku či v souvislosti s užíváním Stránek vaší osobou nebo jinou osobou používající Vaše osobní údaje (uživatelské jméno a heslo), ať už s vaším svolením nebo bez něj.

19. ODPOVĚDNÉ HRANÍ

19.1. Usilujeme o to, abychom pro naše zákazníky vytvořili bezpečnou a zodpovědnou základnu pro využívání našich Služeb a jsme plně připraveni poskytnout pomoc našim zákazníkům, u nichž se projeví závislost na hazardních hrách nebo u nichž podle našeho názoru hrozí riziko vzniku takové závislosti, při řešení jejich problémů a vyhledání odborné konzultace a pomoci, kterou potřebují.

19.2. Expekt nábízí širokou paletu nástrojů, aby Vám pomohl ovládat Vaší herní Vášeň, včetně dočasného nebo trvalého uzavření produktů a nebo limity vkladů. Pro více informací o odpovědném hraní a popisu našich nástrojů, prosím navštivte naší stránku ‘Odpovědné hraní’, kterou naleznete po kliknutí na odkaz ‘Odpovědné hraní’ na dolním okraji našich Stránek.

19.3. Pokud je některý Účet trvale zablokován na vlastní žádost, není možné jej odblokovat. Vždy vyvineme maximální úsilí pro zodpovědné hraní a hráčský účet bude uzavřen po dobu 6 měsíců. Jakékoliv podané sázky v době odhlášení budou přijmuty jako normálně včetně vyplacených výher. Žádný účet nemůže být zpřístupněn dříve než vyprší doba odhlášení.

19.4. Pokud zažádáte o odhlášení, budeme od Vás potřebovat podrobné osobní údaje, které použijeme k bezpečnostním opatřením na naší webové stránce.

19.5.Pokud je některý Účet trvale zablokován na vlastní žádost, není možné jej odblokovat. Vždy vyvineme maximální úsilí pro to, aby nedošlo k otevření Vašeho účtu poté, co jste nás požádali o jeho zrušení. V případě, že však uspějete a nový účet si zřídíte zadáním falešných údajů, nebo podobnými prosředky, souhlasíte s tím, že veškeré důsledky včetně jakékoliv ztráty způsobené užíváním našich služeb budou plně na Vašich bedrech. V případě, že dojde k odhalení takovéhoto účtu, vyhrazujeme si právo jej kdykoliv uzavřít. Čtěte Zodpovědné hraní pro více informací ohledně dočasného nebo trvalého odhlášení.

19.6 V době odhlášení Vám nebudeme posílat žádné marketingové materialy a nebudeme přijímat Vaše vklady a sázky. Uzavřeme Váš účet a vrátíme Vám všechny peníze kromě těch, které byly určeny pro Expekt.

19.7. Pokud nás upozorníte na svou závislost na hazardních hrách, vynaložíme maximální úsilí, abychom vám zprostředkovali kontakt s jednou nebo několika agenturami čijednotlivci v místě Vašeho bydliště, kteří se specializují na řešení problémů hráčské závislosti.

19.8.Vyhrazujeme si právo dle vlastního uváženízablokovat nebo zrušit Váš Účet a vrátit vám v plné výši zůstatek, který vám náleží, pokud dospějeme k závěru, že trpíte závažnou formou závislosti na hazardních hrách a že Vaše další využívání našich Služeb by mohlo ohrozit Vaše zdraví a životní pohodu. Pokud nás o to požádáte, může svolit k převedení zůstatku Vašeho Účtu, který vám náleží, na jiný Účet, který není vaším běžným Účtem a který není pod vaší kontrolou.

20. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

20.1. Veškerá autorská práva, ochranné známky, patenty a další práva duševního vlastnictví v jakékoli podobě a s jakýmkoli obsahem (zejména veškerý software, data, aplikace, informace, texty, fotografie, hudba, zvuky, videa, grafika, loga, symboly, výtvarná díla a další materiály či pohyblivé obrázky) obsažené na Stránkách (dále jen „Obsah“) jsou buď vlastnictvím naší společnosti nebo nám k nim byla udělena licence držitelem příslušných práv pro účely použití v rámci poskytovaných Služeb. Jakékoli použití těchto materiálů nebo práv bez výslovného předchozího písemného souhlasu vlastníka není povoleno. Všechna práva jsou tímto výslovně vyhrazena.

20.2. Zejména nejste oprávněni ve vztahu k jakémukoli Obsahu (nebo jeho části) provádět jakékoli z níže uvedených zakázaných činností (dále souhrnně „Zakázané činnosti“):

20.2.1. prodávat, postupovat, sublicencovat nebo jakýmkoli jiným způsobem převádět Obsah na jakékoli třetí strany nebo umožnit třetím stranám přístup k němu bez výslovného povolení a pouze v rozsahu takového povolení; nebo

20.2.2. měnit, editovat, modifikovat, měnit formát nebo jakkoli jinak upravovat Obsah.

20.2.3. pořizovat jeho kopie, provádět jeho další distribuci nebo zpětný rozklad nebo se pokoušet získat zdrojový kód k jakémukoli účelu;

20.2.4. používat Stránky jakýmkoli nezákonným způsobem nebo k jakémukoli nezákonnému účelu nebo jakýmkoli způsobem v rozporu s těmito VOP.

20.3. V případě, že budete provádět kteroukoli ze Zakázaných činností, ponesete plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s ní.

20.4. Udělujeme vám osobní nevýhradní nepřevoditelné a nepostupitelné právo prohlížet si a používat Obsah pomocí Vašeho osobního počítače, mobilního telefonu nebo jiného přístupového zařízení, a to výhradně pro soukromé nekomerční účely a v přísném souladu s těmito VOP.

20.5. Jste oprávněni pořizovat kopie Obsahu v nezměněné podobě pro soukromé použití ve Vašem osobním počítači, mobilním telefonu nebo jiném přístupovém zařízení, pokud a pouze v rozsahu, v jakém je pořízení takových kopií vyžadováno k řádnému použití Služeb nebo Obsahu, a pokud je pořízení takových kopií povoleno vlastníkem autorských práv.

20.6. Pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití nebo pořizování kopií jakékoli části Obsahu nebo jakékoli části Stránek nebo o jakémkoli neoprávněném přístupu k nim nebo o jakékoli jiné neoprávněné činnosti, včetně kterékoli ze Zakázaných činností, v souvislosti se Službami ze strany jakékoli osoby (fyzické či právnické), měli byste nás o této skutečnosti neprodleně informovat. Zavazujete se poskytnout nám přiměřenou součinnost při jakémkoli šetření, jež budeme provádět na základě Vámi poskytnutých informací. Tímto nám udělujete časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k pořizování kopií, převádění, úpravám a/nebo uveřejnění jakéhokoli Obsahu, který nám poskytnete elektronickou poštou nebo jinak umístíte na Stránky, a to dle našeho vlastního uvážení a bez jakéhokoli oznámení, pokud v příslušné komunikaci neuvedete jinak.

21. ODPOVĚDNOST

21.1. Nic v těchto pravidlech a podmínkách nevylučuje odpovědnost Expektu za:

(a) smrt nebo zranění způsobené nedbalostí jejich zaměstnanců, kontraktorů, případně agentů;

(b) podvod, nebo jakékoliv jednání za účelem podvodu;

(c) (c) cokoliv, co podle zákona Expekt nemůže nezahrnout v daných jurisdikcích.

21.2. Na základě bodu 21.1 Expekt nenese zodpovědnost za:

21.2.1. jakékoli ztráty a škody vzniklé v důsledku Vašeho používání Stránek, včetně ztrát či škod souvisejících se ztrátou obchodních příležitostí, ušlým ziskem, přerušením obchodní činnosti, ztrátou obchodních informací nebo s jinými ztrátami (a to i v případech, kdy jste nás informovali o možnosti vzniku takových ztrát či škod);

21.2.2. jakékoli ztráty nebo škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku Vašeho použití jakéhokoli odkazu na jakoukoli webovou stránku uvedeného na Stránkách;

21.2.3. jakékoli prodlení nebo přerušení Služeb, chyby jakýchkoli informací nebo poskytnutých služeb (např. zadání a přenos dat), jakékoli ztráty nebo poškození dat nebo selhání komunikací nebo linek, jakékoli náhodné přenosy virů nebo jiných škodlivých prvků, neoprávněné použití nebo zneužití Vašeho Účtu;

21.2.4. softwarové chyby, nebo

21.2.5. nepřímé nebo následné ztráty jakkoliv způsobené; nebo

21.2.6. jakékoliv zásahy "vyšší moci".

21.3. Žádné ustanovení v těchto obecných podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za všechny případy, kdy nám zákon jurisdikce vztahující se na dané okolnosti zakazuje takové vyloučení nebo omezení naší odpovědnosti.

21.4. Souhlasíte s tím, že naše celková odpovědnost, pokud vznikne, ať už z jakékoli příčiny nebo v důsledku jakéhokoli jednání, nepřesáhne v souhrnu částku pěti set euro (500 EUR).

21.5. Obsah www stránek EXPEKT.COM je poskytován "jak je". Žádná záruka jakéhokoli druhu se nevztahuje na přesnost, spolehlivost a obsah těchto stránek, s výjimkou požadavků platného zákona. Expekt Gaming (Gibraltar) Limited si vyhrazuje právo kdykoli opravit stránky či zamítnout přístup na tyto stránky.

21.6. Přestože se v maximální možné míře snažíme zajistit, aby software a soubory nebyly napadeny počítačovým virem, nemůže bohužel plně zaručit, že k tomuto napadení nedojde. Pokud dojde k takovémuto výpadku, obnovíme veškeré naše služby, jakmile to bude proveditelné.

21.7. Z našeho uvážení můžeme dočasně pozastavit některou z našich služeb, případně její část. V případě, že k tomu dojde, nejsme vázáni Vás okamžitě informovat, ale budeme se snažit informaci poskytnout v dostatečném předstihu.

22. CHYBY SOFTWARU

22.1. Jakákoli chyba nebo selhání softwaru, která je nebo může být zaznamenána na systémech Expektu nebo systému poskytovatele ruší sázku nebo probíhající hru. Bez ohledu na platformu(Sport, Kasino, Poker, Hry). Částka Vašeho vkladu vám bude, v takovém případě, vrácena v plné výši. Expekt tímto nenese žádnou zodpovědnost za případné softwarové chyby.

22.2. Každý uživatel, který zjistí závadu na herním softwaru musí informovat Expekt, co nejdříve od zjištění chyby, na support@expekt.com.

22.3. Expekt může přijmout všechna nezbytná opatření v případě zneužití jakékoliv poruchy uživatelem,včetně ale ne výhradně, zablokování Expekt účtu, zmrazení finančních prostředků a zadržování a / nebo zrušení vyplacení všech výher plynoucích přímo nebo nepřímo z poruchy.Pokud se na hráčském účtu nenehází dostatek prostředků, Expekt si vyhrazuje právo požadovat příslušnou částku, která byla připsána omylem nebo dosažena chybou, až do plné výše.

23. OCHRANNÁ OPATŘENÍ

23.1. I když naším záměrem je, aby Stránky byly vždy provozovány pod stávajícími licencemi, vyhrazujeme si právo převést provoz Stránek kdykoli do jiné jurisdikce, například za účelem odstranění důsledků havárií můžeme přepnout naše operace do Gibraltaru. V takovém případě a v závislosti na aktuální struktuře skupiny Expekt může jedna nebo několik společností v jiné jurisdikci působit jako náš zástupce a poskytovat nám služby za účelem zajištění toho, aby Stránky pro Vás byly i nadále dostupné, a to v souladu s těmito VOP a s podmínkami příslušné licence.

24. ZÁKAZNICKÝ SERVIS A VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

24.1. Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo budete potřebovat asistenci, můžete se na nás kdykoli obrátit. Abychom zajistili zkvalitnění poskytovaných služeb a vaši ochranu, mohou být telefonní hovory nahrávány a/nebo monitorovány pověřenými pracovníky.

24.2. Nebudeme tolerovat jakékoli pohrdavé, urážlivé nebo hrubé chování z vaší strany vůči kterémukoli z našich pracovníků. Pokud byste se chovali tímto způsobem (což posoudíme my dle vlastního uvážení), vyhrazujeme si právo zablokovat a/nebo zrušit Váš Účet a/nebo přijmout jiná opatření, jež budeme považovat v dané situaci za vhodná.

24.3. V případě jakýchkoli stížností se obracejte na naše oddělení zákaznických služeb na adrese support@expekt.com. Vynaložíme maximální úsilí k tomu, abychom vaši stížnost bezodkladně vyřešili. Pokud z nějakého důvodu nebudete spokojeni s naším řešením Vašeho problému, můžete se obrátit na komisi pro hazard na Gibraltaru.

24.4. Pokud z jakéhokoliv důvodu nejste spokojeni s výsledkem Vaší stížnosti, pošlete formální dopis přímo na Malta Gaming Authority (MGA) na emailovou adresu support.mga@mga.org.mt. Vynaložíme maximální úsilí k tomu, abychom vaši stížnost bezodkladně vyřešili. Pokud z nějakého důvodu nebudete spokojeni s naším řešením Vašeho problému, můžete se obrátit na komisi pro hazard na Gibraltaru.

25. OBECNÁ USTANOVENÍ

25.1. Jsme oprávněni odložit výkon našich práv vyplývajících z těchto VOP, aniž by tato práva zanikla.

25.2. Pokud kdykoli nevykonáme svá práva vyplývající z těchto VOP, neznamená to obecné vzdání se takových práv.

25.3. Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za jakékoli porušení těchto VOP v důsledku jakýchkoli okolností, u nichž od nás není možno přiměřeně požadovat, abychom je měli pod kontrolou.

25.4. Tyto VOP představují úplnou dohodu mezi Vámi a námi ohledně Vašeho využívání našich Služeb a nahrazují veškeré předchozí dohody a ujednání týkající se Služeb.

25.5. Pokud bude kterákoli část těchto VOP shledána podle práva neplatnou nebo nevymahatelnou, pak se bude mít za to, že příslušné neplatné či nevymahatelné ustanovení bylo nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením blížícím se co nejvíce záměru původního ustanovení, přičemž zbývající části těchto VOP zůstanou v platnosti a účinnosti.

26. JAZYK

26.1. Anglické znění těchto VOP má přednost před veškerými dalšími jazykovými verzemi, jež mohou být čas od času vydány a také před jakýmkoliv jiným obsahem na Stránkách.

27. ROZHODUJICÍ JURISDIKCE

27.1. Tato Smlouva se řídí právními předpisy Malty, jejíž soudy mají výlučnou pravomoc a příslušnost k řešení veškerých sporů z této Smlouvy vzešlých. Nepřijímáme odpovědnost dle práva jakékoli jiné jurisdikce.

28. PROMO AKCE

Prosím berte na vědomí, že podmínky určitého bonusu / promo akce jsou rozhodující a mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami v případě rozporu a nejasností.

Sportovní promo akce a bonusy

28.1. Můžete mít nárok na účast v bonusových programech, jejichž podmínky, výši a poskytování stanovíme my dle vlastního uvážení a jež jsou nepřevoditelné. Každý námi nabízený bonus (jako například sázka bez rizika, bonus ke vkladu na uvítanou, bonus za akci Doporuč kamaráda, volné sázky a bezrizikové sázky) je omezen na jeden bonus na Účet, což prakticky znamená, že udělíme pouze jeden bonus na každou jednu IP adresu, jeden počítač, platební/kreditní kartu, Moneybookers účet, emailovou adresu, poštovní adresu, e-peněženku, rodinu a bankovní účet. Osoba, která již získala bonus na uvítanou, ať již bezrizikovou sázku nebo bonus ke vkladu, nemůže získat žádný další podobný bonus na uvítanou. Sázky zdarma není možno uzavírat jako kombinované sázky, pokud nebyl nejprve proveden vklad. Aby bylo možno získat nebo provést výběr bonusu (nebo jiných promo bodů), musí být příslušný bonus nejprve šestkrát vsazen na jednu nebo více sázek na různé události, a to minimálně s kurzem 2,00. Každá sázka musí být umístěna na událost alespoň se třemi možnými výsledky. Pokud je výše bonusu umístěna na více než jednu sázku, musí být každá sázka být umístěna na různé sázkové tipy(např. různé typy sázek na jeden zápas nebo jeden typ sázky na různé zápasy).

28.2. Požadavky na protočení bonusů platí, pokud není uvedeno jinak. Bonusy nemohou být vybrány, dokud nejsou splněny požadavnky na protočení. Zákazníci by se měli podívat na odstavec níže, také na pravidla a podmínky konkrétní promo akce nebo nabídky bonusového programu na dané Stránce.

Zneužívání bonusů

28.3. Expekt uděluje bonusy a pozvánky do turnajů a soutěží v dobré víře hráčům, kteří využívají naše služby pro zábavu, jako projev poděkování za loajální hru. Pokud hráč nebude jednat v souladu s touto ideou, mohou být volné sázky, bonusy a vstupenky do soutěží kdykoliv zneplatněny nebo odebrány. Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit jakoukoli nabídku bonusů v případě jakéhokoli zneužití takové nabídky a zrušit účet porušitele těchto podmínek, a to s okamžitou platností. Vyhrazujeme si právo zrušit částečně nebo úplně nabízený bonus a všechny výhry ze sázení v rámci bonusové částky v případě, že máme podezření, že došlo k zneužití bonusu. Expekt si vyhrazuje právo navrhnout trestní řízení. "Zneužití" zahrnuje mimo jiné otevření více uživatelských účtů pro získání více bonusů. Pokud zákazník uzavře sázku nebo sázky s nabídkou bonusů takovým způsobem, že bude mít jistý zisk, vyhrazuje si Expekt právo zneplatnit sázky, anulovat bonus a případně sázky vypořádat správným kurzem. Vyhrazujeme si právo zrušit jakýkoliv udělený bonus získaný ke vkladu, pokud vklad nebyl vsazen nebo hrán. V případě zneužití si vyhrazujeme právo zrušit jakýkoliv bonus a bonusové výhry. Expekt si vyhrazuje právo vyžadovat poskytnutí dokladu totožnosti ve formě nahrání do stránek nebo zaslání emailem, a to kdykoliv například před připsáním bonusu.

28.4. U účtů, na něž byl připsán bonus, budou vsazené částky odečteny v prvé řadě z jakéhokoliv Vašeho vkladu a jakmile vložené peníze vyčerpáte, teprvé poté z přiděleného bonusu. Upozorňujeme, že můžete využívat pouze těch našich nabídek, které platí v zemi Vašeho bydliště a pouze pokud využijete předem určené způsoby vkladu. Expekt si vyhrazuje právo nabídnout zvláštní bonus určitým zákazníkům nebo skupinám zákazníků, zrušit bonusovou nabídku, změnit podmínky bonusové nabídky a/nebo měnit výše bonusů v různých zemích kdykoliv, z jakéhkoliv důvodu. Může také změnit měny, v nichž jsou bonusy nabízené.

Promo akce Doporučte kamaráda

28.5. Následující body 28.5 až 28.6 platí v případě, že je akce Pozvěte kamaráda nabízena na Stránce. Tato akce není k dispozici pro residenty Velké Británie. V případě, že akce Pozvěte kamaráda je dostupná, veškeré informace jsou uvedeny na stránce, která je lehce dostupná v rámci našich Stránek. Propagační akce Pozvěte kamaráda je bonus určený pro existující uživatele, kteří již mají svůj účet ("Doporučitel") a kteří doporučí k registraci na stránkách nového uživatele, který doposud účet nemá a nikdy neměl. ("Doporučený"). Doporučitel i Doporučený získávají bonus. Na účast v akci nemají nárok uživatelé, kteří bydlí v některé ze zakázaných jurisdikcí (definované v 3.8 těchto Pravidel a podmínek), jsou členy společné rodiny nebo společné domácnosti, anebo sdílí kreditní nebo debetní kartu, elektronickou peněženku nebo stejnou IP adresu či PC. Expekt si vyhrazuje právo nastavit limit počtu pozvánek, které mohou být rozeslány během jednoho dne. Jestli byl limit nastaven může každý zkontrolovat v sekci ‘Jak to funguje’. Expekt si vyhrazuje právo odejmout jakékoliv bonusy Doporučiteli a zneplatnit sázky Doporučeného, pokud Expekt nabude dojmu, že došlo k porušení idey této soutěže - například v případě, kdy Doporučení provádějí identické nebo podobné vklady a stejné vzorce sázení nebo hraní.

28.6. Podmínkou získání bonusu je otevření účtu a vložení částky Doporučeným ve výši alespoň 750 Kč (30 €) v relevantní částce a měně a dle Specifických Pravidel a podmínek promoční akce, zveřejněných na hlavní stránce promoční akce na našich stránkách. Doporučený musí podat alespoň 10 různých sázek na sportovní události, jež mají alespoň tři možné výsledky. Každá sázka musí být vsazena na různé sázkové tipy (např. různé typy sázek na jeden zápas nebo jeden typ sázky na různé zápasy)("platné sázky"). Pokud doporučený prohraje první sázku, na jeho účet se prohraná částka připíše zpátky do 24 hodin od okamžiku, kdy doporučený podal 10 platných sázek, bonus ve výši vsazené částky až do výše 35 € a na účet Doporučitele se připíše 10 €. Další podmínky se mohou vztahovat na akci Doporučte přítele v závislosti na zemi pobytu Doporučovatele/Doporučovaného. Každé takové podmínky lze nalézt v konkrétních podmínkách akce, které jsou umístěny na stránce vztahující se k dané akci. Aby bylo možno získat nebo provést výběr bonusu za doporučení kamaráda, musí být příslušný bonus nejprve šestkrát vsazen na jednu nebo více sázek na různé události, a to minimálně s kurzem 2,00. Každá sázka musí být umístěna na událost alespoň se třemi možnými výsledky. Pokud je výše bonusu umístěna na více než jednu sázku, musí být každá sázka být umístěna na různé sázkové tipy (např. různé typy sázek na jeden zápas nebo jeden typ sázky na různé zápasy). Doporučený v souladu s těmito Pravidly a podmínkami souhlasí, že budeme Doporučitele informovat o tom, kolik sázek podal v tom kterém měsíci. Jakmile podal deset platných sázek a protočí požadovanou částku, Doporučitel se tuto informaci dozví a poté již nebude moci dál sledovat aktivitu Doporučeného.

První sázka bez rizika až do 1 500 Kč

28.7. Následující body platí v případě kdy je nabízen vstupní bonus. Tato nabídka není v současné době dostupná pro uživatele z jurisdikcí Velká Británie, Dánsko, Finsko, Malta, Nový Zéland a Jižní Afrika. V případě, že je nabídka zpřístupněna určitým jurisdikcím. Je tak učiněno prostřednictvým snadno dostupné registrační stránky. Bonus První sázka bez rizika je k dispozici pro všechny uživatele, kteří si zřídí účet v produktu Sport, pokud nikdy dříve účet neměli a pokud bydlí v povolené jurisdikci ("platní uživatelé"). Povolená jurisdikce je Česká republika. Uživatelé nemají nárok na bonus, pokud již dříve měli Expekt účet, nebo pokud stále mají jiný další účet na Expekt, nebo pokud nebydlí v povolené jurisdikci. Bonus platí pro uživatele, kteří se kvalifikují tím, že podají první sázku a prohrají. Výše prohrané částky bude následně vrácená na jejich účet v podobě finanční hotovosti až do výše uvedené na hlavní webové stránce. Vrácený vklad bude udělen první prohrané kvalifikační sázce. Kvalifikační sázka je sázka podaná na jakoukoliv předzápasovou sportovní událost se třemi možnými výsledky, kombinovanou sázku nebo live událost. Sázky na Supertoto a systémové sázky jsou vyloučeny. Pokud uživatel zadá při registraci jméno Doporučitele, účastní se akce Doporučte kamaráda. Některé další podmínky (včetně omezení platebních metod) se mohou vztahovat na Bonus První sázka bez rizika v závislosti na uživatelově zemi pobytu. Každé takové podmínky lze nalézt v konkrétních podmínkách akce, které jsou umístěny na stránce vztahující se k dané akci. Pro nárok na získání bonusu je nutné provést vklad jedině prostřednictvím platební karty či bankovního převodu. Skrill/Moneybookers a jiné prostředky jsou pro účely bonusů vyloučené. Sázka musí být vsazena na sázkovou událost nabízející minimálně tři možné varianty výsledku - tedy například výsledek zápasu ve fotbalu, ale nikoliv vítěz zápasu v tenise.

Uvítací bonus na vklad

28.8. Následující bod 28.8. platí v případě kdy je nabízen vstupní bonus. V případě, že je nabídka zpřístupněna určitým jurisdikcím, je tak učiněno prostřednictvým snadno dostupné registrační stránky. Uvítací bonus na vklad je k dispozici pro všechny uživatele, kteří si zřídí účet, pokud nikdy dříve účet neměli a nikdy neobdrželi bonus První sázky bez rizika nebo Uvítací bonus na vklad dostali nabídku tohoto bonusu při registraci na Stránkách (“platní uživatelé”). Uvítací Deposit bonus je platný pro uživatele, kteří uskutečnili vklad na svůj účet. Vložená častka bude navýšena o bonus v procentech uvedených na stránce z vložené částky, až do maximální uvedené výše. Abyste bonus odemkli nebo mohli vybrat, je třeba splnit podmínky protočení na jednu nebo více různých událostí, s u vedeným minimálním kurzem a se třemi možnými výsledky. Pokud je výše bonusu umístěna na více než jednu sázku, musí být každá sázka být umístěna na různé sázkové tipy(např. různé typy sázek na jeden zápas nebo jeden typ sázky na různé zápasy). Tyto podmínky výběru musí být splněny ve vztahu k celému bonusu. Expekt si vyhrazuje právo zrušení bonusu i výher, pokud nebyly podmínky pro výběr splněny. Pokud dojde ke zneužití bonusu, Expekt si vyhrazuje právo zrušit částku bonusu a jakékoliv výhry z něj získané. Dále může inhned zrušit hráčský účet s jeho zůstakem, který nebude vrácen. Bonus na vklad může být použit na všechny sportovní události nabízené na stránce s vyjímkou Supertota. Expekt si rezervuje právo měnit hodnoty a podmínky Uvítacího bonusu na vklad s každým uživatelem kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Specifické podmínky a požadavky pro všechny revidované bonusy nebo struktura bonusu budou dány k dispozici zúčastněným zákazníkům a mohou zahrnovat podmínku pobytu v určité zemi.

Promo akce Kasina / Live Kasina / Vegas

28.9. Podmínky upravující promo akce a nebo bonusy nabízíme v našem světě Kasina/Live kasina a ve Vegas jako součást těchto podmínek. Podmínky a pravidla promo akcí můžete nalézt v rámci specifických stránek k dané akci. Podmínky, týkající se bonusů jsou průběžně aktualizovány a najdete je v sekci o bonusech.

 

28.10. Podmínky jednotlivých promo akcí Kasina jsou stanoveny v podmínkách jednotlivých konkrétních promo akcí. Bonus lze uplatnit pro každý účet pouze jednou, což znamená že bonus nemůže být udělený dvakrát na jednu IP adresu, jeden počítač, platební/kreditní kartu, Moneybookers účet, emailovou adresu, poštovní adresu a bankovní účet.Expekt si vyhrazuje právo měnit výše poskytnutých bonusů a měny, ve kterých jsou poskytovány v závislosti na uživatelově zemi bydliště kdykoli az jakéhokoli důvodu. Expekt si vyhrazuje právo nabídnout konkrétní bonus pro konkrétního klienta nebo skupinu zákazníků, ukončit bonusovou nabídku a / nebo k změně typu bonusové nabídky dle vlastního uvážení a kdykoliv.

28.11. Expekt nabízí hráčům na některé hry progresivní jackpoty v dobré víře, že využívají jeho služby za účelem zábavy. Vyhrazujeme si právo zrušit nebo odebrat hráčům přístup k těmto hrám v případě podezření na zneužívání těchto nabídek a také si vyhrazujeme právo v případě nutnosti, přerušit útočníkův účet s okamžitou platností. V takovém případě bude útočníkův účet uzavřený, Expekt není zodpovědný za odškodnění jakýkoliv proher hráče v jakýkoliv hrách. ‘Zneužití’ zahrnuje ale není pouze omezeno na využívání softwaru a/nebo otevření více oken s hrou za účelem odehrání více kol her, než by bylo možné odehrát hráčem, který má otevřené pouze jedno okno, zároveň také pokud hráč hraje cíleně hry s ‘hodnotou’ velkých jackpotů a hraje pouze tyto hry. Ve všech případech zneužití Expekt má právo zabavit všechny výhry včetně včetně všech zůstatků.

Pokerové promo akce

28.12. Informace o pokerových bonusech naleznete v oficiálních podmínkách v pokerové sekci Stránek.

Expekt pravidla sázení

Datum zveřejnění: 1.9. 2015
Verze: 2.8

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Pravidla sportovního sázení zde stanovená jsou předmětem změny, kterou můžeme provést kdykoliv dle našeho uvážení.

Tyto pravidla jsou Základními pravidly a z nich existují vyjímky dle konkrétních sportů. Jakákoliv odchylka od Základních pravidel je uvedené pod daným sportem níže. Všechna pravidla platí jako na předzápasové sázky, tak i live sázky, pokud není uvedeno jinak. Pokud není nějaký případ zahrnut v těchto pravidlech nebo v obsahu našich stránek, Expekt si vyhrazuje právo rozhodnout individuálně na základě rovnosti.

1. Každá sázka uzavřená prostřednictvím našich Stránek je pro obě strany závazná: pro nás i pro Vás, kteří jste sázku uzavřeli. Sázka se považuje za platnou, jakmile ji potvrdíte na našich Stránkách a jakmile se její potvrzení objeví na Vašem Účtu. Od okamžiku potvrzení sázky již tuto sázku nemůžete zrušit ani změnit její parametry. Sázením na Expektu zákazník potvrzuje, že je seznámen s pravidly jednotlivých sportů, které jsou k dispozici n´že v rámci těchto podmínek. Všechny sázky budou vyhodnoceny s kurzem, s jakým byly uzavřeny. Expekt si vyhrazuje právo změnit kdykoliv kurz a nebo také odebrat z nabídky kurzy před začátkem události.

2. Pokud je jakákoliv předzápasová sázka přijata chybně vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli sázku, a to bez oznámení, odůvodnění nebo kompenzace. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli překlepy, chyby přenosu, chyby ve vydání, zobrazení, chyby v sázkových informacích nebo chyby v kurzu sázek nebo zrušit takové sázky dle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo později se zpětnou platností provést opravy zjevných chyb v zadání kurzů sázek a/nebo výsledků (např. chybné pořadí týmů, kurzy, výsledky atd.).Pokud je probíhající sázka live přijata chybně, všechny takové sázky budou zrušeny.

3. Dlouhodobé sázky jsou považovány ‘vše nebo nic’ a takto budou vyhodnoceny za prohrávající, pokud se Váš tip nezúčastní události. Platí pravidlo mrtvého závodu.

4. Pravidlo mrtvého závodu - V případě, že jsou za vítěze určení alespoň dva závodníci (“mrtvý závod”), počet výplatních míst zůstává poté co jsou určeni jasní vítězové a je rozdělen mezi počet hráčů, kteří se umístili na tomto místě. Kurz Vašeho tipu je pak vynásoben tímto číslem.

Například: (Závod s pěti výherními místy). Dva nejlepší jsou jasní a další čtyři hráči se dělí o třetí místo. A protože jsou na poslední tři výherní místa čtyři hráči, je kurz na každého hráče vynásoben 0.75.

5. Head to heads a 3 možnosti - Pokud není stanoveno jinak pro konkrétní sport:Pokud jeden nebo více závodníků nestartuje, jsou všechny sázky zrušeny. Alespoň jeden účastník musí dokončit událost, nebo jsou sázky zrušeny. Pokud jsou všichni účastníci diskvalifikováni nebo vyloučeni, sázky jsou neplatné. Pokud oba účastníci v sázce head to head dosáhnou stejného výsledku a nebyl nabízen žádný kurz na remízu, budou sázky zrušeny. V případě že 3 nebo více účastníků, když 2 nebo více dosáhne stejného výsledku, platí pravidlo mrtvého závodu.

Sázky více/méně - pokud je celkový počet gólů/bodů atd. přesně rovný uvedenému počtu a na tento počet si nebylo možné vsadit, pak jsou sázky zrušeny.

Handicap sázky - pokud je konečné skóre po odečtení handicapu na úrovni výsledku, který nebyl v sázce nabízen, je tato sázka zrušena.

6. Zrušené sázky a odložené zápasy, závody atd. - Není-li uvedeno jinak, ve zvláštních sportovních pravidlech níže, jakákoiv událost, zápas nebo soutěž, která je zrušena, odložena zpožděna nebo jinak je jinak ovlivněn její začátek v řádné době (např. 90 minut pro fotbal), budou sázky zrušeny. Jakákoliv hra, která je zpožděna nebo odložena se musí odehrát do 24 hodin, jinak budou sázky prohlášeny za neplatné. Nicméně, (např. poločas výsledek) sázky týkající se výsledků, které mohou být vyhodnoceny v okamžiku pozastavení události, budou vypořádány.

7. Výsledky – Oficiální stránky událostí a nebo asociací budou použity k rozhodnutí sázky. Když je evidentní z televizních obrázků,screenshotů nebo zprávách o zápasech, že oficiální stránka udělala chybu, vyhrazujeme si právo vyhodnotit sázku dle alternativního zdroje. Výsledky sázek jsou vyhodnoceny dle oficiálních stránek po konci utkání. Jakákoliv změna skóre nebo výsledku po tomto vyhodnocení, včetně diskvalifikace nebo dočasné penalizace, ikdyž je provedena oficiálními zdroji se nepromítne do tohoto účtu pro účely této sázky, s vyjímkou tenisových challenge (podívejte se na specifická pravidla tenisu níže).

8. Výpisování sázky - určený domácí tým se objeví na levé straně a určený hostující tým se objeví na pravé straně, pokud není uvedeno jinak. V případě utkání konajícího se na neutrální půdě, nebo není-li domácí tým vyhlášen, tým vypsaný vlevo je určen domácím týmem pro účely sázek. Tým uváděn na druhém místě (vpravo) na je určen jako hostující tým. V případě, kdy dojde, že událost se hraje odlišně od zobrazení na našich stránkách, budou sázky na tuto událost považovány za neplatné . V připadě, že dojde k tomu, že se událost koná na odlišném místě od uvedené na našich stránkách, budou všechny sázky na příslušnou událost neplatné, s výjimkou zvláštních sportovních pravidel níže, které uvádějí, že sázky budou platné i v případě změny místa konání.

9. Chyby - Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí jakékoliv sázky bez oznámení, odůvodnění nebo kompenzace. V žádném případě neneseme odpovědnost za psaní, přenos, zobrazení, publikování, sázkových informací nebo chyby v kurzech. Pokud je kterákoli předzápasová sázka přijata omylem, vyhrazujeme si právo prohlásit takovou sázku za neplatnou v případě, kde došlo ke zjevné chybě týkající se hodnoty kurzů a / nebo výsledku (např.: mylná pozice týmů, statistiky, výsledky, atd.) . Pokud nějaké průběžné (live) sázky jsou přijaty omylem, budou všechny takové sázky prohlášeny za neplatné.

10. Při uzavření sázky prohlašujete, že:

10.1 Pokud máme důvod věřit, že sázka byla uzavřena až poté, co byl známý výsledek (i pokud byl výsledek známý pouze osobě, která sázku uzavírala, tak si vyhrazujeme právo na zrušení sázek, kterých se to týká.

10.2 Nemůžete uzavřít sázku přímo a nebo nepřímo na událost, ve které zaujímáte aktivní účast, na jakékoliv úrovni včetně (ale né pouze), jako trenér, hráč, zaměstanec klubu, manažer. Pokud se zúčastňujete události, na kterou vsázíte, máme právo sázky zrušit a poskytnout příslušné informace úřadům, včetně ESSA;

10.3 pokud budou ve lhůtě pro uzavírání sázek uveřejněny jakékoli informace, v jejichž důsledku se výsledek určitého zápasu, závodu či akce stane předvídatelným, jsme oprávněni předmětnou sázku zrušit. U jednotlivých sázek to znamená, že vrátíme vsazenou částku zpět na Účet uživatele. U kombinovaných sázek to znamená, že sázka zůstává, ale celkový kurz bude vypočten bez zahrnutí kurzu sázky, která byla zrušena, tj. že pro tuto sázku bude použit kurz 1,00;

11. Konečná instance - Naše záznamy jsou rozhodujícím materiálem pro rozhodnutí o platnosti a podmínkách veškerých Vámi uzavřených sázek a okolnostech, za nichž byly tyto sázky uzavřeny.

12. Live sázky – Kalendář live sázek může být kdykoliv změněn. Pokud jste uzavřeli sázku na nesprávnou cenu kvůli zpožděnému ‘Live’ vysílání a pokud tým/hráč získal velkou výhodu, budou sázky zrušeny.

13. Související opatření - Expekt nepřijímá kombi sázky, které se vzájemně podporují a vyhrazuje si právo prohlásit za neplatné, dle svého uvážení, vícenásobné sázky na podobné události. Podobnou událostí se rozumí vícenásobná sázka, kde výsledek jedné sázky může přispět k výsledku jiné sázky. Příklad toho by byla vícenásobná sázka obsahující sázku na Španělsko, jako nejlepšího evropského celku na MS ve fotbale a Španělsko jako vítěze MS ve fotbale. Kombinace s příbuznými událostmi budou automaticky blokovány a nedostupné. V případech, kdy je taková sázka přijata omylem, bude sázka zrušena a vsazená částka bude refundována zákazníkovi na jeho hráčský účet. Expekt si vyhrazuje právo určit, které sázky jsou podpůrné. V některých případech Expekt zpřístupní kombinace souvisejících událostí pro zákazníky - typický příklad toho by byla vícenásobná sázka Pele bude na mistrovství světa nejlepší střelec a Brazílie bude vítězem MS.

14. Technické chyby - Expekt si vyhrazuje právo pozastavit sázení během události z důvodu špatného přenosu signálu nebo jiného technického důvodu nebo pokud očekává zneužívání. Dále si vyhrazujeme právo zrušit sázky i následně, pokud každá taková sázka byla vyhrána v důsledku technické závady nebo chyby, včetně, ale ne pouze omezeno nachybu nebo poruchu v přenosu. V každém takovém případě se vklad sázky nebo hry znovu připisuje na hráčský účet. Přesto si vyhrazujeme právo držet zákazníka odpovědného za způsobenou škodu nebo trpěl u nás v důsledku takového zákazníka vědomě využívat technické nebo administrativní chyby při a / nebo přijímání plateb.

15. Sázení jednotlivci - zákazníci musí zaregistrovat své sázky jako jednotlivci. Opakované požadavky obsahující stejné volby od stejných nebo různých zákazníků mohou být následně považovány za neplatné, pokud má Expekt důvodné podezření, že zákazníci jednají ve vzájemné shodě nebo jako syndikát a / nebo pokud jsou sázky registrované v krátké době sobě. Expekt si dále vyhrazuje právo odmítnout výplatu v průběhu šetření se provádí a následně odebrat finanční prostředky, pokud má rozumné důkazy o podezřelých nebo podvodných sázkách.

16. Nesrovnalosti - Jakékoli podezření na nesrovnalosti ve hře nebo sportovní událost může vést Expekt k pozastavení platby do konce důkladného šetření. Vyšetřování bude probíhat od Expektu ve spolupráci s příslušným řídícím orgánem a / nebo nezávisléým orgánem. Každá následná přijatá opatření mohou zahrnovat zrušení příslušných sázek a / nebo odebrání prostředků. Vyhrazujeme si právo předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jako jsou vládní instituce, řídící orgány, orgány nebo jiné bonitní třetí strany, která se zabývají vyšetřováním těchto trestných činů.

17. Aku a Kombi sázky - V případě, že kombi/aku sázka bude obsahovat zrušenou sázku, bude tiket vyhodnocen na základě ostatních výsledků tipů ve Vašem výběru. Kurz zrušené sázky bude nastaven na 1,00.

18. Tattersallovo pravidlo 4 - umožňuje odpočet z výhry v případě, že soutěžící odstoupí z události. Odstoupení konkurenta usnadňuje zbývajícím závodníkům vítězství. Odpočty v rámci Pravidla 4 vypočítávají výhry ve vztahu k nastalené situaci. Srážky z výhry se vypočítají takto:

Kurzy Odpočet
1,11 nebo nižší 90%
1.12 až 1.18 85%
1.19 až 1.25 80%
1.26 až 1.3 75%
1.31 až 1.4 70%
1.41 až 1.53 65%
1.54 až 1.62 60%
1.63 až 1.8 55%
1.81 až 1.95 50%
1.96 až 2.2 45%
2.21 až 2.5 40%
2.51 až 2.75 35%
2.76 až 3.25 30%
3.26 až 4 25%
4.01 až 5 20%
5.01 až 6.5 15%
6.51 až 10 10%
10.01 až 15 5%

19. Výsledková tabule - zobrazuje skóre a / nebo pořadí. Je k dispozici na stránkách pro živé zápasy a je určena pouze pro informační účely a měla by být použita pouze jako vodítko. Expekt nenese odpovědnost za případné chyby ve výsledkové tabuli a je na odpovědnosti zákazníka zkontrolovat správný stav události před umístěním sázky. I když se budeme snažit zajistit, aby informace / údaje poskytnuté, byly přesné a správné, tak když uděláme chybu v důsledku technických problémů nebo na základě lidského faktoru, nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z této chyby nebo spoléhání se na naše data. Sázky nebudou pouze na základě nesprávných informací na tabuli zrušeny.

Výhry sportovních sázek

20. Výhry budou automaticky vypláceny na Váš Účet, jakmile to bude prakticky proveditelné po ukončení závodu, a mohou být okamžitě použity k uzavírání nových sázek.

21. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést opravy případných chyb ve výpočtu výše zůstatku na Vašem Účtu, a to včetně sázek, u nichž již byly vyplacena výhra.

22. Maximální výše výhry, která vám může být vyplacena, činí 200 000 EUR (nebo ekvivalent v ostatních relevantních měnách) na zákazníka a sázku, ať už se jedná o jednotlivou nebo kombinovanou sázku. Toto pravidlo aplikujeme, aniž bychom Vás v každém jednotlivém případě, kdy potvrdíte svou sázku, informovali o tom, že výše případné výhry přesahuje maximální limit 200 000 EUR, který vám bude v případě výhry vyplacen.

23. Maximální výše všech výher, které můžete získat za jeden týden (tj. od pondělí 00:00 hodin do následující neděle 24:00 hodin středoevropského času) činí 500 000 EUR (nebo ekvivalent v ostatních relevantních měnách). Minimální výše vsazené částky na jednu sázku činí 0,1 EUR, 0,1 GBP, 0,5 PLN, 20 HUF, 5 CZK, 1 SEK, 1 NOK, 0,20 BRL nebo 0,10 USD. Maximální výše vsazené částky není stanovena, avšak vyhrazujeme si právo u určitých sázek omezit maximální výši vsazené částky, aniž bychom tuto skutečnost na Stránkách oznamovali. Pokud v takovém případě vsadíte částku vyšší než je námi stanovený limit, systém vaši sázku přijme ve výši rovnající se příslušnému limitu a bude Vás o této skutečnosti informovat. Pokud uzavřete několik totožných sázek (jednotlivé sázky nebo sázky na jednu nebo několik kombinací), u nichž výše výhry překročí výše uvedený limit, vyhrazujeme si právo snížit Vámi vsazené částky na tyto sázky tak, aby Vaše výhra zůstala v uvedeném limitu.

FOTBAL

1. Přijímání sázek
Předzápasové a live sázky na fotbalové zápasy jsou uzavírány na základní hrací dobu včetně nastavení. Pokud je zápas přerušen před 90.minutou a nebo v průběhu nastavení, pak jsou všechny sázky neplatné, pokud nebudou již jistě rozhodnuté. Pokud je základní hrací doba fotbalového zápasu jiná než 90 minut, pak musí být zápas odehrán celý (např. 80 minut). Vyjímku v tomto pravidle tvoří zápasy, které jsou dohrány do 36 hodin po začátku zápasu, v takovém případě zůstávají v platnosti konečné výsledky dosažené po obnovení utkání. Vyjímku tvoří také přátelské zápasy, ty budou vyhodnoceny po konečném hvizdu nezávisle na tom zda bylo odehráno kompletních 90 minut. Nicméně pokud budou odehrány více než dva poločasy, všechny sázky na zápas budou zrušeny.

2. Oficiální výsledky
Všechny sázky budou vyhodnoceny podle výsledku utkání při hře. Rozhodnutí stanovená po utkání provedená FIFA, UEFA atd. nebudou pro sázkové účely relevantní. Výsledky jsou počítány po základní hrací době, včetně nastaveného času rozhodčím, ale s vyloučením prodloužení a penaltového rozstřelu, pokud není stanoveno jinak.

3. Neutrální půda
Tým v evropské soutěži je označen jako domácí, pokud je utkání hrané v zemi tohoto týmu. Pokud je utkání přesunuto na jiné hřiště, sázky zústávají v platnosti, jestliže je nové hřiště také ve stejné zemi a nejedná se zároveň o zemi oponenta. Utkání hrané na neutrální půdě, které takto není označeno, bude zrušeno pouze při změně dějiště zatímco jsou kurzy aktivní na stránkách. Budeme se vždy snažit na naší Stránce označit všechna utkání, která se budou hrát na neutrálním hřišti, ale sázky na zápasy hrané na neutrální půdě (nezáleží zda budou na stránce označeny nebo nebudou), zůstanou platné nezávisle na tom, který tým je označený jako domácí.

4. Odložená utkání
Jestliže je utkání odloženo a přesunuto, aby se odehrálo do 36 hodin od původního času začátku, všechny sázky zůstávají v platnosti. Pokud se utkání neodehraje do 36 hodin, potom jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné. Informační chyby se nepočítají jako originální časové údaje.

5. Dvojitá šance
Sázky uzavřené na výsledek utkání. 1X= domácí tým vyhraje nebo remizuje. X2 = hostující tým vyhraje nebo remizuje 12 = domácí nebo hostující tým vyhraje (tj. utkání neskončí remízou).

6. Přesný výsledek
Sázky na přesný výsledek jsou platné, pokud je utkání odehráno v řádném hracím čase. Pokud není stanoveno jinak, jedná se o přesný výsledek po základní hrací době, bez ohledu na prodloužení a penaltový rozstřel.

7. Poločas/Konec
Sázky jsou uzavřeny na výsledek utání v poločase a po řádné hrací době.

8. Celkový počet gólů
Sázky, které jsou rozhodnuty do doby, kdy je utkání přerušeno, jsou považovány za aktivní. Např. sázky na více než 2.5 gólu jsou vyhodnoceny jako výherní, pokud je utkání přerušeno za stavu 2-1. Sázka na méně než 2.5 ve stejném utkání je vyhodnocena jako prohra.V celkovém počtu gólů typu lichý nebo sudý je výsledek 0-0 počítán jako sudý.

9. Střelec prvního gólu
Pokud je utkání přerušeno, jsou sázky platné v případě, že v utkání do té doby padne alespoň jeden gól. Pokud nepadne žádný gól, pak sázky na "žádný střelec" vyhrávají a všechny ostatní sázky prohrávají. Pokud nepadne gól a utkání je přerušeno před oficiálním koncem, pak jsou všechny sázky označeny za neplatné.Uzavřené sázky jsou vráceny, pokud uvedený hráč nenastoupí, případně nastoupí až po vstřelení prvního gólu. Pokud jako první padne vlastní gól (a vlastní gól nebyl v nabídce), pak všechny sázky na "střelce prvního gólu" jsou otevřené a budou vyhodnoceny podle střelce druhého gólu v zápase. Pokud žádné další góly nepadnou, potom sázky "žádný střelec" vyhrávají.

10. Střelec posledního gólu
Sázky jsou platné, pokud je odehrána celá řádná hrací doba příslušného utkání.Uzavřené sázky jsou vráceny pokud uvedený hráč nenastoupí do hry. Pokud nepadne žádný další gól po ‘vlastním gólu’, potom vyhrávají sázky na předposledního střelce. Pokud není žádný předposlední střelec, potom vyhrávají sázky na "žádný střelec".

11. Střelec kdykoli v 90 minutách/ hráč dá 2/3 nebo více branek
Sázky jsou vráceny pouze v případě, že uvedený hráč vůbec nenastoupí. Jakmile se hráč objeví na hřišti, na jakkoli krátkou dobu, je sázka aktivní.

12. Hráči speciální (např. skoŕuje hráč ano/ne, dá 2 nebo více branek, skóruje a jeho tým vyhraje, dostane kartu)
Ano/Ne sázky budou zrušeny pokud uvedený hráč(i) nenastoupí od začátku bez ohledu na to, zda budou střídat a později dají gól/dostanou kartu atd. Sázky ve hře jsou odškodněny pouze pokud hráč nenastoupí. Jestliže se hráč objeví na hřišti a je jedno na jak krátkou dobu, je sázka aktivní. Sázky se vztahují na 90 minut hry včetně nastavení a přidaného času.

13. Minuty vstřelených gólů

Pro sázení na časový interval (například pro 10 minutový interval), tak pokud je zápas přerušen po daném časovém okamžiku, zůstávají sázky v platnosti. Události se musí odehrát mezi 00:01 a 10:00, aby bylo vyhodnoceny v prvních 10 minutách (např. roh, který je udělen v tomto časovém okamžiku, ale bude rozehrán až po 10:00 nebude započítán).

Například: 1-10 je definováno jako 00:01-10:00. 11-20 jako 10:01-20:00 a tak to platí i pro ostatní časové okamiky.
Souhrn časů všech gólů v normální hrací době. Časy branek jsou zaznamenávány jako celé minuty, ve kterých jsou vstřeleny podle oficiálních zdrojů. 1.minuta utkání trvá od 00:01 do 01:00, 2.minuta utkání trvá od 1:01 do 2:00 atd. Jakýkoliv gól vstřelený v nastaveném čase v 1.poločase bude zaznamenán jako 45.minuta. Jakýkoliv gól vstřelený v nastaveném čase v 2.poločase bude zaznamenán jako 90.minuta.

14. Čísla dresů
Souhrn čísel dresů střelců, kteří vstřelí gól v normální hrací době. Pokud je nějaký gól vlastní, číslo dresu hráče, který jej vstřelil, bude započítáno. V případě nejistoty, kdo vstřelil gól, bude výsledek rozsouzen podle oficiálních zdrojů. Rozhodnutí bude provedeno podle čísel dresů, která měli všichni hráči na začátku hry.

15. Poločasový výsledek
Sázky na výsledek prvního poločasu jsou platné, pokud je tento poločas řádně ukončen a to bez ohledu na to, zda bylo dokončeno celé utkání.

16. První žlutá/červená karta
Sázky na první žlutou/červenou kartu jsou platné, pokud alespoň jedna karta byla v utkání udělena a to bez ohledu na to, zda bylo řádně dokončeno celé utkání.Karty, které dostane někdo jiný než hrající hráči (např. trenéři, manažeři a hráči, kteří jsou v tu chvíli na lavičve nebo už vystřídali) se nezapočítávají do celkového počtu udělených karet. Jakékoliv žluté nebo červené karty, které jsou uděleny po závěrečném hvizdu se také nezapočítávají.

17. První volný přímý kop /rohový kop
Sázky na první volný přímý kop/rohový kop jsou platné, pokud alespoň jednoho přímého/rohového kopu bylo v utkání dosaženo a to bez ohledu na to, zda bylo celé utkání dokončeno.

18. První střídání
Sázky na první střídání jsou platné, pokud v utkání dojde alespoň k jednomu střídání a to bez ohledu na to, zda bylo celé utkání dokončeno.

19. Pokutový kop/žádný pokutový kop
Sázky jsou platné, pokud došlo alespoň k jednomu pokutovému kopu a to bez ohledu na to, zda bylo celé utkání dokončeno. Jestliže nedojde k pokutovému kopu a zápas na předčasně ukončen před koncem řádné hrací doby, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné.

20. Čas prvního/posledního gólu
Časy gólů jsou zaznamenávány jako celé minuty, ve kterých je gól vstřelen, podle oficiálních zdrojů. Jestliže nepadne gól a utkání je přerušeno před koncem řádné hrací doby, jsou sázky vráceny. Jestliže padne alespoň jeden gól, sázky na správnou volbu vyhrávají a to bez ohledu na to, zda bylo celé utkání dokončeno.

21. Body za karty celkem
Systém bodů za karty funguje na základě 10 bodů udílených za žlutou kartu a 25 za červenou. Maximální počet bodů na hráče je 35, i když je hráč vyloučen za druhý přestupek. Platí pouze základní hrací doba. Karty, které obdrží nehrající (např. manažeři nebo náhradníci, kteří nehrají v další části hry) se nepočítají do celkového součtu. Jakákoli žlutá nebo červená karta udělená v prodloužení nebo po ukončení utkání se nezapočítává.

22. Výkop
Veškeré sázky na to, které mužstvo začne utkání výkopem, jsou platné, pokud byl výkop zápasu proveden a to bez ohledu na to, zda bylo celé utkání dokončeno.

23. Domácí tým vstřelí gól
Veškeré sázky jsou platné, pokud domácí tým vstřelí alespoň jeden gól a to bez ohledu na to, zda bylo utkání později přerušeno. Domácím týmem je míněn tým, který je uveden jako první, i když nemusí hrát na domácím hřišti.

24. Hostující tým vstřelí gól
Veškeré sázky jsou platné, pokud hostující tým vstřelí alespoň jeden gól a to bez ohledu na to, zda bylo utkání později přerušeno. Hostujícím týmem je míněn tým, který je uveden jako druhý.

25. Oba týmy vstřelí gól
Veškeré sázky jsou platné, pokud oba týmy vstřelí alespoň jeden gól a to bez ohledu na to, zda bylo utkání později přerušeno.

26. Imaginární zápasy
Obě utkání musí být řádně odehrána, s výjimkou situace kdy může být výsledek duelu bezpodmínečně rozhodnut, např. když tým v přerušeném utkání již vstřelil 2 góly a tým v dokončeném utkání vstřelil pouze jeden.

27. Rohy
Získané rohy, které nebudou rozehrány se nezapočítávají.

28. Rohy
Vsaďte si na tým, který v zápase bude zahrávat uvedený počet rohových kopů. Tato sázka je platná na 90 minut hry včetně nastavení. V případě přerušení zápasu před 90.minutou jsou všechny sázky zrušené s vyjímkou těch sázek, které jsou již rozhodnuté - již bylo zahráno (x) rohových kopů.

29. Způsob vstřelení dalšího gólu
Vsaďte si na to, jakým způsobem bude vstřelen první nebo další (dle případu) gól utkání. Jsou 4 možné výsledky: hlavou, z volného kopu, penatly nebo střelou. Střela zahrnuje také všechny ostatní způsoby vstřelení branky, které nejsou zahrnuty do ostatních způsobů vstřelení branky. Pokud je gól uznán jako vlastní nebo nepadne žádný gól, budou všechny sázky zrušeny. Oficiální stránky turnaje budou brány v potaz, pokud to bude možné. Pokud nebude uvedeno jinak, sázky se vztahují na 90 minut hry a nastavení.

28. Speciální sázky na střely na bránu, držení míče, ofsajdy, fauly
Nastavení se započítá, pokud se hraje. Pokud není uvedeno jinak, budou jako oficiální zdroje pro vyhodnocení sázek použity následující zdroje: Zápasy UEFA Uefa.com a zápasy FIFA Fifa.com. V případě, že některý z výše uvedených zdrojů neposkytne výsledek do 36 hodin od skončení zápasu, bude sázka vyhodnocena dle ESPN. V případě, že ESPN neposkytne žádný výsledek, budou sázky vráceny bez ohledu na ostatní jiné zdroje.

29. Fotbal speciální sázky na góly v daný den
Tyto sázky zahrnují všechny zápasy dané soutěže a v uvedeném času. Například ‘Ang. Premier League (07/09-09/09)’ zahrnuje všechny zápasy anglické Premier League, která se budou hrát 7.9. až 9.9. včetně. Prodloužení se nezapočítává.

Pokud je zápas odložen a je odehrán v rámci uvedené časové periody nebo je odehrán do 36 hodin od plánovaného začátku, zůstávají sázky v platnosti, jestli ne, pak platí následující pravidla: Pro druhy sázek ve kterých je stanovena 2 gólová hranice, je zápas ohodnocen dvěma góly. Pro celkový počet gólů, který dají domácí nebo hosté, bude týmům přiřazen 1 gól. Pro sázky, ve kterých jsou možné dva výsledky, je na zápas přiřazeno 2.5 gólu. Pokud jsou jsou odloženy 2 nebo více zápasů, pak jsou všechny sázky zrušeny.

Jaký tým dá první gól – Výsledek (je určen minutami a sekundami) je vyhodnocen dle času zápasu dle oficiálního vysílání a nebo případně dle oficiálních internetových stránek soutěže. V případě, že padne první gól přesně ve stejném okamžiku, platí pravidlo mrtvého závodu.

Více branek tým/hra - V případě rovnosti je tým/hra s dřívějším okamžikem skórování určena za vítěze, rozhoduje čas zápasu (v minutách a sekundách) uvedený oficiálním vysíláním a nebo případně dle oficiálních internetových stránek soutěže. V případě, že padne první gól přesně ve stejném okamžiku, platí pravidlo mrtvého závodu.

30. Sázky na turnaje
Tyto sázky zahrnují trhy, které se vztahují k výsledkům z turnaje, například Mistrovství světa, mistrovství Evropy, atd. a obsahují takové druhy sázek jako celkový počet branek, červených karet, nejlepší střelec, atd.Vlastní góly a nastavení se započítávají. Góly, které padnou v penaltové rozstřelu se nezapočítávají.
Který tým se probojuje dále, sázka typu Kdo z koho (Head-to-Head) – Sázka na tým, který se v turnaji probojuje dále. Pokud jsou týmy vyřazené ve stejné fázi turnaje, pak se sázky ruší.
Který tým dá více branek, sázka typu Kdo z koho (Head-to-Head) – Sázka na tým, který dá v turnaji více branek. Pokud oba týmy dají stejný počet branek a remíza není v nabídce, pak se sázky ruší.

31. Sázky na trofeje
Kombinace trofejí - zde můžete sázet na to, kolik určených trofejí vybraný tým vyhraje během sezóny. Pokud tým vyhraje jakoukoliv jinou trofej, která není určena, bude sázka neúspěšná. Přátelské turnaje nebo super poháry (např. French Super Cup) nejsou zahrnuty.

Americký fotbal

Sázka na vítěze sezóny – všechny sázky zahrnují zápasy play-off utkání, pokud není stanoveno jinak. Sekční sázení bude vypořádáno na základě výsledků na konci sezóny. Celá sezóna musí být dokončena nebo budou sázky zrušeny.

Všechny zápasy musejí být odehrány celé, nebo budou sázky zrušeny. Pokud je zápas odložen nebo přesunut na jiný den, pak sázky zůstávají v platnosti pokud se zápas odehraje ve stejném týdnu NFL, např před prvním zápasem následujícího týdne.

Všechny sázky zahrnují prodloužení, pokud není stanoveno jinak.

Výsledek handicapu – sázka na toho, kdo vyhraje zápas poté, co bude brán v potaz handicap.

Poločas/celá hrací doba – sázka na výsledky poločasu a celé hrací doby. Prodloužení není započítáno.

Vítěz druhého poločasu – sázka na vítěze druhého poločasu. Prodloužení je bráno v potaz, pokud není uvedeno jinak.

Závod na 10 – Pokud nezíská žádný z týmů 10 bodů, sázky budou zrušeny.

¼ sázka (Vítěz, Vítěz zápasu s handicapem, Celkové body, Závod na 10) – sázka na výsledek jmenované ¼, nikoliv kumulované skóre.

Sázka na čtvrtou čtvrtinu (Vítěz, Vítěz zápasu s handicapem, Celkové body, Závod na 10) – sázka na výsledek pouze čtvrté čtvrtiny. Prodloužení nebude bráno v potaz.

První/jakýkoliv touchdown hráče - všichni hráči v "Active roster" se započítávají. Všichny sázky na hráče mimo "Active Roster" jsou zrušeny.

MPV – sázka na hráče, který bude vyhlášen jako MPV, most valuable Player, Nejlepší hráč. Rozhodnuto podle NFL.com.

Sázky na hráče (sezóna) – sázka na hráče, který povede v určitém hodnocení. Sázky nezahrnují statistiky z play-off zápasů.

Sázky na hráče v zápasech – hráči musí dokončit jeden down nebo budou sázky zrušeny. Pokud mají hráči stejně bodů na konci zápasu, jsou sázky zrušeny.

ATLETIKA

1. Oficiální výsledky
Výsledky se stávají oficiálními v čase pódiového vyhlašování. Jakákoli následná změna se nebude pro účely sázek relevantní.Sázky zůstávají v platnosti i v případě, že je událost odložena o více než 36 hodin, pokud však není událost trvale zrušena.

2. Sázky lepší ze dvou a ze tří
Aby sázky zůstaly v platnosti, nejméně jeden závodník se musí kvalifikovat do finále, pokud není stanoveno jinak.Pokud pouze jeden závodník dosáhne finále, jsou sázky na tohoto závodníka výherní.Pokud se žádný ze závodníků nekvalifikuje do finále, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné.Pokud atlet odstoupí po dokončení jednoho kola, potom budou sázky lepší ze dvou uzavřené po posledním dokončeném kole zrušeny. Sázky uzavřené před tímto kolem zůstávají v platnosti.

3. Celkem medailí
Medaile získané v týmových soutěží se počítají jako jedna.

AUSTRALSKÁ PRAVIDLA

Pokud dojde ke změně místa utkání, sázky platí v případě, pokud domácí tým je stále na domácí půdě a utkání se neodehrává na půdě protivníka.

Doba konání zápasu je 80 minut.

Sázky jsou vyhodnoceny na základě oficiálního AFL výsledku.

Vítěz utkání - v případě remízy bude sázka považována za neplatnou a sázky budou vrácené, pokud není nabízen kurz na remízu.

Výsledek utkání - sázka na výsledek na konci regulérního času včetně remíz.

Vítěz hlavního finále - sázky budou vyhodnoceny podle toho, kdo ve velkém finále zvítězí a to včetně playoff.

Lichá/sudá sázka - Sázky na to, jestli celkový počet bodů dané čtvrtiny bude lichý nebo sudý. Pro tento účel se 0 počítá jako sudá.

Výsledek čtvrtiny - Sázky na výsledek dané čtvrtiny - domácí, remíza, hosté. 4. čtvrtina se počítá bez prodloužení.

BADMINTON

Všechna pravidla jsou platná jak na předzápasové sázky, tak i na live sázky.

V případě změny místa konání zůstávají všechny sázky platné.

Vítěz zápasu - zápas je považován za zahájení po skórování prvního bodu. V případě, že zápas nezačne, jsou všechny sázky zrušeny. K platnosti sázek musí být odehrán celý zápas.

Vítěz setu – k platnosti sázky musí být odehrán celý set.

Celkový vítěz – Všechny sázky platí s výjimkou sázek na hráče, kteří se nezúčastnili turnaje od prvních kol.

BANDY

1. Oficiální výsledky
Aby byly sázky platné, musí být odehráno alespoň 80 minut zápasu, jinak jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné, pokud podmínky neuvádějí něco jiného.Jestliže není utkání hráno ve 2 poločasech po 45 minutách, potom jsou sázky na celkové skóre a handicap prohlášeny za neplatné.Pokud je utkání odloženo a přesunuto aby se odehrálo do 36 hodin od originálního času zahájení, potom zůstávají sázky v platnosti.

BASEBALL

1. Uvedení nadhazovači (Listed pitchers)
Jestliže počáteční nadhazovači nejsou přesně uvedeni ve Vaší "historii" nebo na Vašem tiketu, pak budou sázky považovány za neplatné. Pokud není žádný nadhazovač stanoven, sázky zúůstávají v platnosti nezávisle na nadhazovačích.

2. Oficiální výsledky
Pro účely sázek se zápas stává oficiálním, jakmile je odehráno 5 směn (4.5 jestliže je ve vedení domácí tým). Jestliže z nějakého důvodu, utkání skončí remízou, jsou sázky považovány za neplatné.Sázky na všechny ostatní příležitosti kromě Money line a vítěz zápasu jako "Total Runs, Run Line (handicap), Alternate Run Line a Total Home Runs, Total Hits/Runs and Errors" zůstávají v platnosti, jestliže je odehráno nejméně 9 směn (8.5 jestliže je ve vedení domácí tým).Jestliže je utkání zrušeno před platným časem, všechny sázky jsou prohlášeny za neplatné, pokud však není bezpodmínečně rozhodnuto.

3. Odložená utkání
Aby byly sázky platné, musí utkání začít ve stanovené datum a čas (místního času). Jestliže je utkání zrušeno nebo přesunuto na jiné datum, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné. Pokud zápas změní své původní místo konání, sázky zůstávají v platnosti pokud je domácí tým stále domácí tým a zápas není hrán na soupeřově hřišti. Jestliže je utkání zastaveno z důvodu špatného počasí nebo jiných důvodů a pokračuje následující den, sázky zůstávají v platnosti, pokud není odehráno 5 směn (4.5 jestliže je ve vedení domácí tým) a jestliže utkání pokračuje během 36 hodin od původního času zahájení, jinak jsou sázky prohlášeny za neplatné.Jestliže hra nepokračuje během 36 hodin a jestliže bylo odehráno více než 5 směn (4.5 jestliže je ve vedení domácí tým), potom bude výsledek určen podle stavu na konci poslední dokončené směny.

4. Extra směny
Výsledek zahrnuje dodatečné směny.

5. Sázky na poločas
Poločas se počítá jako výsledek po ukončení 5 směn.

6. Dlouhodobé sázky
V MLB týmy musí odehrát alespoň 160 zápasů základní části, aby výsledky byly platné.

7. Mercy pravidla
V případě ‘Mercy pravidla’, budou sázky vyhodnoceny dle skóre v daném čase, bez ohledu na tok, kolik směn bylo odehráno.

BASKETBALL

1. Oficiální výsledky
Pokud není stanoveno jinak, výsledek zahrnuje prodloužení, pokud je skóre shodné po základním hracím case. Druhy sázek, které nezahrnují prodloužení jsou – Výsledek zápasu (kurzy na remízu jsou nabízeny), Poločas/konec. Sázky na bodový rozdíl jsou prohlášeny za neplatné, jestliže dosažené konecné skóre (vcetne rozdílu) bude remíza a sázky na remízu nejsou nabízeny.Sázky na celkový pocet bodu v zápase (více/méne) jsou prohlášeny za neplatné, jestliže je konecné skóre utkání presne stejné jako stanovená hranice a sázky na remízu nejsou nabízeny.

2. Odložená utkání
Aby byly sázky platné, musí utkání zacít ve stanoveném case (místní cas). Jestliže je zápas zrušen nebo presunut, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné.NBA: Aby sázky byly považovány za platné, musí být odehráno nejméne 43 minut utkání jinak budou všechny sázky prohlášeny za neplatné bez ohledu na ty, které byly bezpodmínecne rozhodnuty.Evropský basketball: jestliže utkání zacne ale není dokonceno, potom jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné bez ohledu na ty, které byly bezpodmínecne rozhodnuty.

3. Hráci speciální
Sázky jsou platné, jestliže se hrác zapojí do hry. Hráci nemusí nastoupit od pocátku utkání.

PLÁŽOVÝ FOTBAL

1. Oficiální výsledky
Zápasy v plážovém fotbale musí být odehrány celé, jinak jsou všechny sázky považovány za neplatné, pokud není určena jiná podmínka.Pokud je zápas odložen a je vypsán nový termín, tak v případě, že bude odehrán během následujících 36 hodin, zůstávají původní sázky v platnosti.

BOX / SMÍŠENÁ BOJOVÁ UMĚNÍ

Pokud bude zápas odložen a přesunut do 36 hodin od původního začátku, sázky zůstanou zachovány pokud není stanoveno jinak. V některých případech sázky zůstanou zachovány do doby zápasu a budou znázorněny na sázecím tiketu. V případě změny místa konání, všechny sázky zústávají platné.

Pokud je bojovník nahrazen, jsou všechny sázky na zápas zrušeny.

Pokud zápas skončí "bez souboje" bude vyhodnocen jako zrušený s vyjímkou sázek uzavřených na druhy sázek, které již budou rozhodnuty.

První zvonění signalizuje začátek kola a kol následujících.

Za výsledek se považuje konečný výsledek z ringu bez ohledu na pozdější změny, které komise, nebo oficiální orgány případně udělají (pokud není změna uskutečněna po lidské chybě při označování vítěze).

Pokud je bodový výsledek oznámen před ukončením všech plánovaných kol, budou sázky vyhodnoceny dle kola, ve kterém byl zápas ukončen.

V případě změny místa konání, všechny sázky zústávají platné

Vítěz zápasu (box) - Výsledek bude určen na základě rozhodnutí rozhodčích po konci posledního z plánovaných kol nebo během boje, pokud bude vyhlášeno KO, TKO nebo diskvalifikace.

Vítěz zápasu (MMA) - Výsledek bude určen na základě rozhodnutí rozhodčích po konci posledního z plánovaných kol nebo během boje, pokud bude vyhlášeno KO, TKO nebo diskvalifikace nebo nahrazení. Pokud zápas skončí remízou, budou sázky zrušeny.

Výsledek zápasu, 5 způsobů (box) - remíza je remíza na body. KO, TKO, diskvalifikace nastane pokud bojovník nemůže během kola pokračovat. To se stane s KO, TKO nebo diskvalifikací. Rozhodnutí na body mezi 3 rozhodčími, který zápas rozhodují. Možnosti jsou "jednotné rozhodnutí" nebo "nerozhodné rozhodnutí".

Výsledek zápasu, 6 způsobů (MMA) - Odkazuje na oficiální ringové/v kleci rozhodnutí. KO, TKO, zastavení doktorem, zastavení z rohu nebo vzdání se kvůli zranění. Vzdání se je když rozhodčí zastaví souboj kvůli vzdání se hráče poklepáním na žíněnku, technické vzdání nebo slovní vzdání (zahrnuje slovní vzdání se díky Verbal Submission due to úderům). Rozhodnutí na body mezi 3 rozhodčími, který zápas rozhodují. Možnosti jsou "jednotné rozhodnutí" nebo "nerozhodné rozhodnutí". Pokud zápas skončí nerozhodně jsou sázky zrušeny.

Sázení na kola/celkový počet kol - Pokud oficiálně stanovený počet kol je změněn, jsou sázky zrušeny. Pro účely vyhodnocení, pokud je polovina kola uvedena, pak polovina bodu tohoto kola je když je určeno více/méně. Například, jsou 3 minutová kola a polovina bodu je v 1 minuta a 30 sekund. Pokud boxer odstoupí kvůli zranění během doby mezi koly, je boj povožován, jako kdyby byl ukončen po předchozím kole.

KRIKET

1. Test utkání
V případě, že je utkání ovlivněno nepříznivým počasím, sázky zůstávají v platnosti podle poskytnutých oficiálních výsledků když byl nadhozen alespoň jeden míč, a v případě shody budou sázky vyhodnoceny jako remíza.

2. Utkání s limitovanými overs
V případě, že je utkání ovlivněno nepříznivým počasím, budou sázky regulovány podle oficiálních soutěžních pravidel. Sázky zůstávají v platnosti podle poskytnutých oficiálních výsledků, pokud byl nadhozen alespoň jeden míč. V případě shody budou sázky prohlášeny za neplatné.

3. Sázky na série
Sázky jsou prohlášeny za neplatné, pokud není dokončen určený počet utkání, pokud ovšem není odehrán adekvátní počet test utkání pro rozhodnutí série.

4. Nejlepší série pálkař /nadhazovač
Všichni ve hře nebo ne.

5. Sázky an utkání UK County Cricket
V případě remízy nebo shody jsou všechny sázky na výsledek utkání prohlášeny za neplatné. V soutěžích bude výsledek rozhodnut podle oficiálně deklarovaného vítěze.

6. Nejvyšší otevřené partnerství
Pokud je shoda, sázky jsou prohlášeny za neplatné.

7. Pálkaři lepší ze dvou
Aby byly sázky platné musí být oba vypsaní hráči uvedeni ve strartovní 11 (soupisce).

8. Nejlepší pálkař v utkání
Pouze první směna (inning) a sázky zůstávají v platnosti bez ohledu na počet nadhozených overs. Sázky uzavřené na jakéhokoli hráče neuvedeného ve startovní 11 jsou prohlášeny za neplatné. Sázky na hráče vypsané na soupisce, kteří ale nepálkovali, budou vyhodnoceny jako nevýherní. Jestliže dva nebo více pálkařů jsou ve vedení v přebězích “runs”, všechny sázky budou vyhodnoceny v souladu se základním pravidlem o remíze.

9. Sázky Celkem/Multi Wides, Sixes a Fours
Jednodenní “One Day” kriket, aby byly sázky platné, musí být minimálně 25 over v utkání. Twenty/20, aby byly sázky platné, musí být minimálně 10 over v utkání.

10. Bodování hráče
1 bod za run, 20 bodů za wicket, 10 bodů za catch, 25 bodů za stumping. Sázky na hráče, kteří nejsou ve startovní jedenáctce, jsou prohlášeny za neplatné. Jednodenní “One Day” kriket - aby byly sázky platné, musí být minimálně 25 over v utkání. Twenty/20 – aby byly sázky platné, musí být minimálně 10 over v utkání.

CYKLISTIKA

1. Oficiální výsledky
Výsledky se stanou oficiálními podle konečného pořadí na pódiu. Jakákoli změna provedená poté, je pro účely sázek irelevantní.

2. Etapové sázky
Jestliže závodník nenastoupí na začátku etapy, sázky jsou prohlášeny za neplatné. Jestliže závodník nastoupí a vzdá v průběhu závodu nebo etapy, pak jsou sázky nevýherní.

3. Lepší ze dvou
V případě sázky lepší ze dvou, musí oba závodníci startovat a závod dokončit, jinak bude sázka neplatná.

ŠIPKY

1. Oficiální výsledky
Sázky zůstávají v platnosti i když se soutěžící nezúčastní.

2. Sázky na zápas
Jestliže je utkání přerušeno před dokončením, hráč postupující do dalšího kola bude prohlášen vítězem.Sázky zůstávají v platnosti i když je utkání přerušeno o více než 36 hodin, jestliže ovšem není trvale zrušeno.

ŠERM

Všechny výsledky budou rozhodnuty podle oficiálních internetových stránkek soutěže.

Oficiální výsledek musí být oznámen oficiálním řídícím orgánem, jinak sázky budou zrušeny. V případě změny místa konání, zústávají sázky platné.

Pouze předzápasové sázky:

Konečné pořadí: Sázka na tým nebo šermíře na vítězství v soutěži.

Sázky na jednotlivé šermíře / týmy bude zrušeny, pokud šermíř nebo tým nenastoupí k soutěži. Sázky budou platné v případě, že šermíř / tým nastoupil ke stratu, ale nekončil soutěž.

Pódium (místo 1-3): Sázka na tým nebo šermíře, kteří se umístí na 1., 2. nebo 3. místě v soutěži. Sázky na jednotlivé šermíře / týmy budou zrušeny, pokud šermíř nebo tým nenastoupí k soutěži. Sázky budou platné v případě, že šermíř / tým nastoupil ke stratu, ale nekončil soutěž. .

POZEMNÍ HOKEJ

1. Oficiální výsledky
Nastavení se nezapočítává.Jestliže utkání započalo, ale nebylo dokončeno, všechny sázky budou prohlášeny za neplatné kromě těch, které jsou bezpodmínečně rozhodnuty.Jestliže je utkání přerušeno a přesunuto, aby se odehrálo během 36 hodin od originálního počátečního času, sázky zůstávají v platnosti.

FLOORBALL

1. Oficiální výsledky
Aby sázky byly platné, musí být odehráno celé utkání mínus maximálně 5 minut. Pokud se tak nestane, všechny sázky jsou prohlášeny za neplatné. Nastavení a penalty se nezapočítávají do konečného výsledku.Jestliže je utkání přerušeno a přesunuto, aby se odehrálo během 36 hodin od originálního počátečního času, sázky zůstávají v platnosti.

FUTSAL

1. Oficiální výsledky
Futsalové zápasy musí být odehrány celé, jinak jsou sázky považovány za neplatné, pokud není uvedeno jinak. Prodloužení a penalty se nezapočítávají do výsledku zápasu, pokud není uvedeno jinak.Pokud je zápas odložen, ale bude odehrán během 36 hodin, zůstávají původní sázky v platnosti.

GOLF

1. Sázky na vítěze
Bude-li to nezbytné, určí vítěze golfového turnaje play-off.Hráč je ve hře, jakmile provede první úder. V případě že hráč odstoupí po prvním úderu, sázky budou nevýherní.Sázky na hráče, kteří odstoupí před počátkem turnaje, budou prohlášeny za neplatné.

2. Zkrácené turnaje
Jestliže je událost zkrácena, například kvůli nepřízni počasí, pak jsou sázky vyhodnoceny podle oficiálních výsledků (podle turnajových pravidel, např. minimálně 54 odehraných jamek v turnaji PGA), bez ohledu na počet odehraných kol.Jestliže je turnaj přerušen, jakékoli sázky uzavřené po posledním dokončeném kole budou prohlášeny za neplatné.

3. Sázky lepší ze dvou a ze tří
Jestliže jeden z hráčů neprojde 'cutem', jeho soupeř je považován za vítěze i v případě, že je později v soutěži diskvalifikován.Jestliže oba hráči neprojdou 'cutem', vyhrává nižší skóre.Jestliže oba hráči v sázce lepší ze dvou dosáhnou stejného skóre, sázky jsou prohlášeny za neplatné, pokud ovšem nebyla v nabídce možnost remízy.Jestliže všeichni 3 hráči v sázce lepší ze tří dosáhnou stejného skóre, potom platí pravidlo remízové události.Výsledky play-off nejsou zahrnuty do těchto sázek.Jestliže jeden hráč nenastoupí, potom jsou sázky prohlášeny za neplatné.

4. Procházení cutem
Aby byly sázky platné, jmenovaný hráč musí odehrát 36 jamek (nebo 54 nebo 72 jamek v případě že je cut nutný v tuto chvíli). Hráč projde cutem tehdy, jestliže je oprávněn nastoupit do dalšího kola po cutu, i když se rozhodne tak neučinit. Jestliže hráč nesmí postoupit, i když byla pravidla cutu změněna v průběhu turnaje, tento hráč neprošel cutem.

5. Zápasy
Sázky jsou vyhodnoceny podle oficiálních turnajových a herních pravidel. Toto zahrnuje předčasné ukončení turnaje, i po dohodě hráčů nebo kvůli zranění.Jestliže hra skončí před dokončením 18 jamek, sázky typu například ‘skóre hry‘ budou vyhodnoceny, jako by zbývající nedokončené jamky byly odehrány nerozhodně. Například hráč, který vede na 13. jamce v době, kdy je zápas ukončen, bude prohlášen za vítěze (na 17. jamce). Nedokončené jednotlivé jamky budou prohlášeny za neplané.

HÁZENÁ

1. Oficiální výsledky
Jestliže nebylo z jakýchkoli důvodů odehráno 60 minut utkání, pak jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné, kromě těch, které jsou bezpodmínečně rozhodnuty.Prodloužení se nezapočítává.Jestliže se utkání neodehraje ve stanovený čas, pak jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné.

2. Hráči speciální
Aby byly sázky platné, musí hráči nastoupit do utkání.

DOSTIHY

1. Oficiální výsledky
Sázky na koně, kteří oficiálně nenastoupili do závodu, budou vráceny.Sázky na ostaní koně v závodu budou mít srážku, pokud může být aplikována. Pro detaily zkontrolujte klusácká pravidla.Započítávají se oficiální výsledky. Jakékoli změny výsledku po oficiálním zvážení se nebudou pro sázkové účely počítat.

LEDNÍ HOKEJ

1. Oficiální výsledky
Prodloužení a trestné střílení se nezahrnují do konečného výsledku, pokud není stanoveno jinak.Aby sázky byly platné, musí být zápas ukončen po řádné hrací době, případně v posledních 5 minutách hracího času utkání. Pokud se nejedná o tento případ, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné kromě těch, které jsou bezpodmínečně rozhodnuty.Jestliže je utkání odloženo a přesunuto aby se odehrálo během 36 hodin od originálního času zahájení, pak všechny sázky zůstávají v platnosti.

Sázky typu Vítěz utkání - zahrnuje prodloužení a nájezdy.

2. Hráči speciální
Sázky jsou platné, jestliže se hráč zapojí do hry. Hráči nemusí nastoupit od začítku utkání.

MOTORISTICKÉ SPORTY včetně MOTOCYKLOVÝCH

Tato Obecná pravidla motorových sportů se vztahují na Formuli 1, Moto GP, světové Superbiky, NASCAR, Rally, Plochou dráhu a Indy Car a jsou platná pro předzápasové i live sázky.

Sázky zůstanou zachovány i přes odložení závodu na jiný termín. Pouze v případě úplného zrušení dojde k vrácení sázek.

Sázky na celkové výsledky, kvalifikaci a tréninky budou vyhodnoceny dle oficiální klasifikaci a informacích okamžitě po skončení nebo v okamžiku pódiové prezentace bez ohledu na následné diskvalifikace, odečty nebo korekce, které ovlivní konečné pořadí.

Start závodu je určen startovním signálem zahřívacího kola.

První odstoupení - závodník musí odstartovat zahřívací kolo. Sázky budou vyhodnoceny na základě čísla kola, ve kterém závodník odstoupí. Pokud více než jeden závodník odstoupí ve stejném kole, pak je aplikováno dead heat pravidlo - pravidlo mrtvého závodu.

Sázka na vedoucího v prvním kole – sázky budou vypořádány na základě prvního dokončeného kola závodu. Jakékoliv opětovné startování nebude bráno v potaz, po podmínkou, že bude kolo dokončeno. V takovémto případě budou sázky vypořádány na základě prvního plně dokončeného kola. Pro sázkové účely je za vítěze považován ten jezdec vedoucí závod po prvním kole projetím pozice start/cíl jako první po prvním klasifikovaném kole. Zahřívací kolo není bráno v potaz. Pokud nebude v závodu první kolo dokončeno, všechny sázky budou zneplatněny.

Head to Head / skupinové sázky - všichni závodníci musí dokončit jedno kolo zamýšlené akce. Pokud oba nebo všichni jezdci / řidiči / týmy nedokončí závod, pak jezdec / řidič / tým s lepším umístěním bude určen za vítěze. Pokud žádný jezdec / řidič / tým není klasifikován, pak je řidič ú jezdec / tým s vyšším počtem kol určen za vítěze. Pokud v sázkách typu head to head žádný řidič / jezdec / tým nedokončí závod a oba odjednou stejný počet kol, budou sázky zrušeny. Pravidlo 'dead heat' platí na "skupinové sázky" na vítězné volby dle stejných pravidel.

Vítězný tým Head to Head - Sázky budou vyhodnoceny na základě nejvýšše klasifikovaného vozu v závodě dleoficiálních výsledků FIA. Pokud žádný tým nemá klasifikovaný vůz v závodě, vyhrává vůz s nejvíce dokončenými koly. Pokud žádný tým nemá klasifikovaný vůz v závodě a nejlepší vozy týmů mají stejný počet dokončených kol, všechny sázky budou prohlášeny za neplatné (void). Pokud alespoň jeden ze dvou týmů nestartuje v závodě, jsou všechny sázky neplatné(void).

Nejvíce skórující tým / národnost / kontinent - vyhodnoce na základě kombinace bodů výběru.

Vítězný tým / národnost / kontinent - vyhodnoceno pouze na základě vítěze.

Kdo získá nejvíce pozic během závodu? - Řidiči musí dokončit závod, aby byly sázky platné.

Hattrick – sázka na jezdce, který vyhraje kvalifikaci, závod a zajede nejrychlejší kolo závodu.

Počet vítězství a bodů - sezóna nebo závod musí být celé dokončeny. Jsou neplatné v případě zrušení závodu

Kromě Obecných pravidel motorových sportů platí i následující konkrétní pravidla:

Formule 1

Řidiči, kteří se zúčastní jakékoliv části (tréninky, kvalifikace, závod) budou považovány za účastníky Velké ceny. Sázky na jezdce, kteří se nezúčastní žádné části, budou zrušeny.

Pokud závod začne za přítomnosti bezpečnostního doprovodného vozu, je to považováno za normání start.

Řidič klasifikovaný jako finišér je ten, který dokončí 90% a více kol dokončených vítězem (zaokrouhleno směrem dolů na nejbližší celý počet kol) tak, jak je to definováno FIA.

Sázky na kontinent - pro vyhodnocení těchto sázek je Rusko považováno za evropský stát.

Sezóna / počet bodů – sázky budou vyhodnoceny dle systému "poslední závod, dvojnásobný počet bodů" a nebudou zahrnovat změny v bodovacím systému během sezóny.

Superbiky

Jezdec, který se zůčastní Superpole je považován za účastníka závodu 1 i závodu 2.

NASCAR

Každý řidič, který se nekvalifikuje pro závod bude postaven mimo sázky.

Rally

Sázky na řidiče, kteří nenastoupí do první etapy rally budou zrušeny.

Plochá dráha

Oficiální výsledky - Všechny sázky zůstanou nedotčeny, pokud bude dokončeno 12 a více kol závodu. Pro sázky na handikap musí být dokončeny všechny rozjíždky, pak budou sázky platné, pokud není stanoveno jinak.

Pokud se závody nepojedou ve stanovený termín, sázky budou vráceny. Sázky na Mistrovství světa a Grand prix budou platné, pouze v případě změny místa konaní nebo úplného zrušení budou sázky vráceny.

Jezdci head to head a celkem - Jezdec musí startovat alespoň ve 3 jízdách aby sázky zůstali platné. Všechna vyloučení jsou započítány jako jízdy. Bonusové body se nezapočítávají. Pro individuální bodování, se taktické jízdy počítají jako jednotlivé jízdy (body nejsou násobeny).

Pro individuální ocenění, taktické jízdy platí stejně jako jízdy jednotlivců (body nejsou zdvojnásobeny)

 

Grand Prix závody - výsledky v posledním závodě/rozjížďce (normálně 23) se počítá jako první. Pokud se pouze jeden jezdec probojuje do finále, sázky na tohoto jezdce vyhrávají. Pokud se žádný jezdec neprobojuje do finále, za vítěze bude označen jezdec s nejvíce body. Pokud oba jezdci dosáhnou stejné množství bodů, sázky budou vráceny.NETBALL

Všechna pravidla platí jak pro "předzápasové" tak "živé" sázky.Sázky bez výsledku zápasu budou mít za následek push (budou zrušeny).Všechny sázky na celkového vítěze jsou včetně play-off jsou, pokud není uvedeno jinak.

PESAPALLO

1. Oficiální výsledky
Všechny sázky na výsledek budou vyplaceny po odehrání 2 částech hry. Skóre v prodloužení se nezapočítává, pokud není uvedeno jinak.Pokud hra není odehrána v plánovaném čase, budou všechny sázky zrušeny.

POLITIKA

1. Oficiální výsledky
Oficiální výsledky voleb jsou použity pro rozhodnutí všech druhů sázek a pokud je to nutné, jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. V případě, že dva nebo více účastníků dosáhnou stejného výsledku (po zmíněném zaokrouhlení), událost je považována za remízu bez ohledu na přesný počet hlasů a jsou vyplaceny podle pravidel pro sázky lepší ze dvou/ze tří nebo podle pravidel sázky na výsledek.

RINK HOKEJ

Všechna pravidla platí pro "živé" a "předzápasové" sázky.Pozice domácího a hostujícího týmu je platná. V případě, kdy dojde k oficiální změně pozice týmů, které jsou považovány za domácí a hostující, budou sázky zneplatněny.

1. Vítěz zápasu
Všechny sázky se uzavírají na vítěze zápasu. Prodloužení a penaltové rozstřely se započítávají.

2. Sázky na poločas (např. vítěz 1. poločasu nebo Celkový počet gólů ve 2. poločasu)
Souvisí pouze s příslušným poločasem a nezahrnují prodloužení nebo na penalty. Příslušný poločas musí být dokončen, jinak jsou sázky neplatné.

VESLOVÁNÍ

V případě změny místa konání, zůstávají všechny sázky platné.

Konečné pořadí
Sázky budou platit i v případě jestli daný závodník nastoupí k závodu nebo ne.

Oficiální časy budou použity k určení výsledků.

Matchup / Sázky head to head
Oba jmenovaní závodníci nebo týmy se musí závodu zúčastnit, jinak budou sázky neplatné.

Umístění na pódiu bude započítáno podle oficiálních výsledků vítězů medailí, bez ohledu na pozdější rozhodnutí nebo změny podle oficiálního řídícího orgánu. V případě, že nebude žádné vyhlášení vítězů, bude výsledek vyhodnocen dle oficiálních časů.

RUGBY (UNION, LEAGUE, 7'S)

Sázky na celkového vítěze - sázky na celkového vítěze obsahují play-off, pokud není stanoveno jinak. Sázky zůstanou platné bez ohledu, zda tým nebo hráč hrál / nastoupil v zápase.

Všechny sázky na Rugby zápasy se vztahují na 80 minut hry (12 nebo 20 minut v Rugby Sevens) včetně času nastavení normální hrací doby, ale bez prodloužení nebo penaltového rozstřelu, pokud není uvedeno jinak.

Všechna pravidla platí pro všechny předzápasové a live sázky pokud není uvedeno jnak.

Pokud je to relevantní live sázky na prodloužení zahrnují i golden point.

Sázky na prodloužení platí pouze na tuto hrací dobu bez penaltového rozstřelu.

Celkový počet bodů sudý / lichý - sázejte, zda bude celkový počet bodů sudé nebo liché číslo. Pro sázkové účely číslo nula (0) je posuzováno jako sudé.

 

Penalty platí pro všechny události kromě sázek na individuální pokusy skórovat.

Jak se rozhodne zápas - hráči si můžou vsadit na to, jak se rozhodne zápas. Zde se nabízejí tři varianty, v 80 minutách, v oficiálním prodloužení, nebo v penaltách.

 

Způsob dosažení 1. bodu – sázka na způsob, jakým bude dosaženo prvního bodu. Penaltový pokus se počítá jako normální pokus. Pokud nebude dosaženo žádných bodů, sázky budou vráceny.

Postupující tým – sázka na postupující tým, který se dostane do dalšího kola nebo vyhraje utkání. Prodloužení penaltový rozstřel platí pro tento typ sázek. Může se jednat o jednokolový nebo dvoukolový zápas.

 

První Tryscorer - vsaďte si na hráče, který skóruje první try ve hře. Sázky budou zrušeny, pokud se hráč nezúčastní nebo pokud bude první try již skórován, když hráč přijde na hřiště. Vždy se budeme snažit, abychom nabídli sázky na všechny hráče. Nicméně, hráči, kteří nejsou původně uváděni se budou povážovat za vítěze, pokud skórují první gólový try. Penaltové try se nezapočítávají, v takovém případě rozhodne o vítězi následující try.

Hráč s nejvíce try - vyberte hráče, který zaznamená nejvíce try. Vybraný hráč musí začít zápas. Sázky na hráče, který nezačal nebo hráče, který nebyl nominován, budou vráceny.

 

Hráč s nejvíce try v turnaji - sázky na hráče, který se turnaje nezúčastní budou zrušeny. Sázky na náhradníky a hráče mimo sestavu budou zrušeny.

 

Kdo skóruje první try útočník / obránce - vsaďte si na to, který hráč skóruje první try. Útočníky tvoří 8 hráčů (rojníci), co tvoří mlýn (scrum; 1 -8 hráčů nebo jejich náhradníci). Obránce tvoří 7 hráčů, kteří vytváří obrannou linii (9 -15 hráč nebo jejich náhradníci). Pozice hráčů jsou určeny podle oficiálního rozpisu k zápasu. Penalty try neplatí a výsledek sázky bude rozhodnut podle dalšího try.

 

Hráč, který skóruje poslední try - vyberte hráče, který zaznamená poslední try. Vybraný hráč musí nastoupit v zápase, jinak budou sázky neplatné. Všichni hráči, kteří se zápasu zúčastní budou zváženy. Penalty try se nepočítají, v takovém případě bude výsledek vyhodnocen na základě předchozího try.

 

Země s nejvíce try - vyberte zemi, který zaznamená nejvíce try v turnaji. Try zaznamenané v prodloužení nebo v penaltách se započítají. Pokud žádný tým nezaznamená try, sázky budou vráceny. Pravidlo dead heat bude praktikováno.

 

Proměněná penalta - vsaďte si na to, zda bude příští penalta proměněna. V případě, že se bude penalta opakovat, pak bude za výsledek uznán pouze poslední provedený kop. Tyto sázky nezahrnují penaltové roztřely.

 

Trefená tyč - vsaďte si na to, že bude během jakékoliv části hry trefená tyč během penalty, konverze nebo drop gólu. Míč musí trefit tyč a nebo břevno předtím, než se dotkne země. Výsledky budou vyhodnoceny dle rozhodnutí Expektu.

.

PLAVBA

1. Oficiální výsledky
V případě, že je závod odstartován, ale není dokončen, bude pro účely sázek považován za vítěze tým, který bude za vítěze oficiálně označen.Sázky zůstávají v platnosti i v případě, že je událost odložena o více než 36 hodin, pokud však není událost trvale zrušena.

SNOOKER a POOL

1. Celkový vítěz
Sázky zůstávají v platnosti i když se hráč nezúčastní.

2. Sázení na utkání
Jestliže je utkání zahájeno a přerušeno před dokončením, hráč postupující do dalšího kola bude považován za vítěze.Sázky zůstávají v platnosti i v případě, že je událost odložena o více než 36 hodin, pokud však není událost trvale zrušena.

PLOCHÁ DRÁHA

1. Oficiální výsledky
Aby byly sázky platné, musí být dokončeno minimálně 12 rozjížděk.Aby byly sázky na handicap platné, musí být dokončeny všechny rozjížďky kromě případů, kdy je výsledek bezpodmínečně rozhodnut.Jestliže se událost neodehraje ve stanovený čas, všechny sázky budou prohlášeny za neplatné. Sázky na závody Světového poháru a Speedway GP zůstávají v platnosti dokud není závod permanentně zrušen nebo pokud se nezmění místo konání.

2. Jezdci lepší ze dvou a celkem
Aby byly sázky platné, musí jezdec nastoupit minimálně do 3 rozjížděk.Všechna vyloučení se počítají jako jízdy. Bonusové body se NEZAPOČÍTÁVAJÍ.Pro individuální skóre se taktické jízdy počítají jako jednotlivé jízdy (body NEJSOU zdvojeny).

3. Speedway Grand Prix:
Nejprve jsou započítávány výsledky ve finálové jízdě (což je obvykle rozjížďka 23). Jestliže pouze jeden jezdec dosáhne finále, sázky na tohoto jezdce jsou výherní.Jestliže žádny jezdec nedosáhne finále, vyhrává jezdec s nejvíce body.Jestliže mají dva jezdci stejný počet bodů, sázky jsou prohlášeny za neplatné.

SQUASH

V případě změny místa konání zůstávají všechny sázky v platnosti. Squashové sázky se neřídí pravidlem 24 hodin týkajícího se zrušení, odložení nebo ukončení hry – všechny sázky zůstanou zachovány a budou vypořádány podle oficiálních výsledků v souladu s pravidly sázek.

SUPERTOTO

Všechny pravidla a podmínky týkajícíc se Supertota naleznete v sekci ‘How To Play’ (jak hrát) na stránce Supertoto. Je Vaší odpovědností, že si přečtete a souhlasíte s těmito pravidly a podmínkami před tím, než začnete hrát Supertoto.

PLAVÁNÍ

1. Sázky lepší ze dvou a ze tří
Aby byly sázky platné, musí se alespoň jeden ze závodníků účastnit finále, bez ohledu na finálové umístění, pokud není stanoveno jinak.Jestliže pouze jeden ze závodníků dosáhne finále a zúčastní se ho, jsou sázky na tohoto závodníka výherní.Sázky zůstávají v platnosti i v případě, že je událost odložena o více než 36 hodin, pokud však není utkání trvale zrušeno.

STOLNÍ TENIS

Všechny pravidla platí pro ‘předzápasové’ i ‘live’ sázky.

 

V případě změny místa konání, zůstávají sázky platné.

 

Vítěz zápasu - zápas je považován za zahájení po skórování prvního bodu. Dokud nebude skórován první bod, sázky jsou neplatné - k platnosti sázek musí být odehrán celý zápas.

 

Vítěz setu – k platnosti sázky musí být odehrán celý set.

 

Celkový vítěz - možnost sázet na celkového vítěze.TENIS

1. Sázky na utkání
Aby byla sázka na tenisové utkání platná, musí být utkání odehráno. Pokud utkání není odehráno kompletní, pak jsou všechny sázky zrušeny, pokud nejsou již rozhodnuty. Jestliže jeden z hráčů odstoupí před zápasem, událost je prohlášena za neplatnou. Sázky zůstávají v platnosti, dokud utkání není odehráno, i když je odloženo o více než 36 hodin, pokud ovšem není trvale zrušeno.

2. Přesný výsledek (sázky na sety)
Aby byly sázky na přesný výsledek platné, utkání musí být odehráno do konce. Pokud jeden z hráčů odstoupí před koncem, sázky jsou prohlášeny za neplatné.

3. Celkový počet her
Jestliže je utkání přerušeno, jsou sázky prohlášeny za neplatné, pokud ovšem nejsou již bezpodmíněčně rozhodnuty, např. sázky na více než 27.5 her zůstanou v platnosti, pokud bylo v čase přerušení skóre 6-4 3-6 7-5 2-0.

4. Změna povrchu/dějiště
V případě změny dějiště utkání, hracího povrchu nebo přesunutí utkání ve smyslu venkovní/vnitřní zůstávají všechny sázky v platnosti.

5. Vítěz prvního setu
Sázky budou zrušeny, pokud první set nebude dohrán. Pokud některý hráč skrečuje po odehrání prvního setu, zůstává sázka v platnosti.

6. Set handicap
Sázky budou zrušeny pokud hráč vzdá před ukončením zápasu, pokud výsledek sázky nebude do té doby již rozhodnut, např. pokud outsider nevyhraje již dostatečné množství setů pro pokrytí handicapu.

7. Handicap na hry
Sázka bude zrušena pokud hráč vzdá před ukončením zápasu.

8. Celkový počet her sudý/lichý
Sázky budou zrušeny pokud hráč vzdá před ukončením zápasu.

9. Ostatní speciální sázky
Sázky na esa, dvojchyby atd. Sázky budou zrušeny pokud hráč vzdá před ukončením zápasu, pokud výsledek sázky nebude do té doby již rozhodnut.

10. Změna v délce zápasu
V případě změny v počtu hraných setů (například pokud je zápas změněn z výhry na 3 sety na výhru na 2 sety) před začátkem zápasu, zůstávají v platnosti pouze sázky na vítěze utkání a všechny zbývající sázky sety/hry/body/speciální sázky, budou zrušeny.

11. Tie breaky
Pro sázkové účely je tie-break považován za jednu hru a ‘super tie-break’ nebo ‘champions tie-break’ je započítán jako 1 set. Sázky na chyby na příští nebo aktuální hru budou zrušeny, pokud se zápas dostal do ‘super tie-breaku’ nebo ‘champions tie breaku’.

12. Porušení pravidel
Pro sázkové účely je první trestný bod udělený za porušení pravidel považován za normální bod a bude vyhodnocen jako získaný bod. Každý další trestný míček bude anulován a bude mít za následek zrušení sázek i v případě, že ovlivní sázky na hru/set/zápas.

KLUSÁCKÉ DOSTIHY

1. Oficiální výsledky
Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny. V případě mrtvého závodu ('dead heat'), platí pravidlo o nerozhodném výsledku události.Tiskové chyby, pokud jde o závodní číslo, startovní číslo, způsob startu nebo vzdálenost, jsou pro účely sázek irelevantní a nejsou důvodem pro zrušení umístěných sázek.

2. Sázky lepší ze dvou a ze tří
Jestliže je nejméně jeden kůň odhlášen před startem závodu nebo jestliže jsou všichni koně diskvalifikováni nebo distancováni (distanc je aplikován na klusáky), jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné.Aby byla brána za platnou soutěž mezi žokeji, musí všichni účastníci startovat nejméně v jednom závodě.

3. Sázky na celkovou dotaci
V závodech s méně než dvanácti koňmi ve startovní listině jsou sázky prohlášeny za neplatné, pokud je nejméně jeden z koní odhlášen před startem závodu.V závodech s nejméně dvanácti koňmi ve startovní listině jsou sázky prohlášeny za neplatné, pokud jsou dva nebo více koní odhlášeni před startem závodu.

4. Sázky na celkové umístění
V případě neúčasti některého účastníka se kurzy na ostatní koně redukují podle následujících tabulek. Výjimkou jsou sázky uzavřené před oznámením oficiálního seznamu soutěžících, kde nejsou žádné srážky a sázky na nesoutěžící závodníky jsou vyhodnoceny jako nevýherní.Všimněte si prosím, že odpočty jsou provedeny z čistého zisku.

Vyhrané sázky Umístěné sázky
1.30 a nižší 75% 1.06 a nižší 55%
1.31 - 1.40 70% 1.07 - 1.14 45%
1.41 - 1.53 65% 1.15 - 1.25 40%
1.54 - 1.62 60% 1.26 - 1.52 30%
1.63 - 1.80 55% 1.53 - 1.85 25%
1.81 - 1.95 50% 1.86 - 2.40 20%
1.96 - 2.20 45% 2.41 - 3.15 15%
2.21 - 2.50 40% 3.16 - 4.00 10%
2.51 - 2.75 35% 4.01 - 5.00 5%
2.76 - 3.25 30% 5.01 a vyšší 0%
3.26 - 4.00 25%    
4.01 - 5.00 20%    
5.01 - 6.50 15%    
6.51 - 10.00 10%    
10.01 - 15.00 5%    
15.01 a vyšší 0%    

V případě neúčasti více než jednoho závodníka nepřesáhne celkový odečet 75%. Odpočet se bude opírat o výše zmíněnou procentní sazbu.

VOLEJBAL/ PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

1. Oficiální výsledky
Jestliže utkání započalo, ale nebylo dokončeno, všechny sázky budou prohlášeny za neplatné kromě těch, které jsou bezpodmínečně rozhodnuty.Jestliže je utkání odloženo a přesunuto, aby se odehrálo během 36 hodin od originálního času zahájení, pak všechny sázky zůstávají v platnosti.

VODNÍ PÓLO

1. Oficiální výsledky
Prodloužení se nezapočítává.Jestliže utkání započalo, ale nebylo dokončeno, všechny sázky budou prohlášeny za neplatné kromě těch, které jsou bezpodmínečně rozhodnuty.Jestliže je utkání odloženo a přesunuto, aby se odehrálo během 36 hodin od originálního času zahájení, pak všechny sázky zůstávají v platnosti.

ZIMNÍ SPORTY

Tato pravidla zahrnují alpské lyžování, běh na lyžích, biatlon, severskou kombinaci, bruslení, skoky na lyžích, snowboarding, freestyle lyžování, boby, sáně, skeleton a všechny ostaní sporty zahrnuté do Zimních Olympijských her, pokud tyto k takovým sportům nejsou uvedena vlastní specifická pravidla.

1. Odložené události
V případě, že je událost odložena, sázky zůstávají v platnosti, dokud není dokončena, oficiálně zrušena nebo uběhne 7 dní.Nicméně, v případě Mistrovství světa a Olympijských her zůstávají sázky v platnosti, dokud se událost neodehraje, bez ohledu na to, zda je přesunuta o více než 7 dní. Sázky budou zrušeny pouze v případě, že je událost oficiálně trvale zrušena.

2. Skoky na lyžích
Aby sázky "lepší z dvojice" (head-to-head) zůstaly v platnosti, musí se oba závodníci kvalifikovat a postavit na start. Jakmile se kvalifikují, ke konečnému rozhodnutí o sázce postačuje jeden platný skok dosažený v soutěži.

3. Lyžování
Sázky zůstávají v platnosti i v případě, že se událost jede na jinou vzdálenost než bylo původně plánováno. Sázky zůstávají v platnosti, pokud je výsledek oficiálně uznaný.

4. Severská kombinace
Aby sázky byly platné, musí oba závodníci startovat v obou částech závodu (skok na lyžích a běh na lyžích) a alespoň jeden musí soutěž dokončit.

OSTATNÍ SPORTY

Sporty, které nejsou zahrnuté v konkrétních pravidlech sportů se řídí dle Obecných sportovních pravidel. Pro domácí ligy a pohárové zápasy platí pravidlo 36 hodin. Na Olympiádě, Mistrovství světa/Evropy a ostatních turnajích zůstávají v platnosti, dokud není celá soutěž zrušená.